PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anita Siwonia

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji / Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański Zielona Góra

Pokój: 307

Telefon: 683282244

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl