PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Jolanta Furmankiewicz

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Centrum Obsługi Studenta / Biuro Obsługi Studenta nr 2

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 101

Telefon: 683282362

Telefon: 789441535

Adres E-mail:

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: