PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Justyna Łabędzka

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Adres: A-50 - Budynek Dydaktyczny - Budynek Główny Dziekanat, 66-100 Sulechów Armii Krajowej 51

Pokój: pok. nr 10

Telefon: 683528307

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Maciąg