PERS - System Informacji o Pracownikach

Wojciech Donarski

Stanowisko: Informatyk

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia Obsługi Informatycznej / Zespół Serwisu Informatycznego

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 149

Telefon: 683282608

Telefon: 789441731

Adres E-mail:

Uwagi: Układanie planu zajęć na studiach zaocznych.

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: