PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marta Żyża

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 203

Telefon: 78944182

Telefon: 683282716

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: