PERS - System Informacji o Pracownikach

Marcin Białowąs

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: