PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Natalia Gumińska

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej / Pracownia Pedagogiki Specjalnej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 407, 407a

Telefon: 3283256

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: