PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Henryk Sawicki

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: