PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Krystyna Walińska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Zastępca kierownika

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 507

Telefon: 683282483

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: