PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Amr Madi

Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki