PERS - System Informacji o Pracownikach

Ewa Zaleska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Elektrotechniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 525

Telefon: 683282222

Telefon: 789441417

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: