PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Robert Bączkiewicz

Stanowisko: programista baz danych

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 106

Telefon: 683284707

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: