PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Elżbieta Kuszczyńska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Dział ds. Inwentaryzacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: