PERS - System Informacji o Pracownikach

Krzysztof Kramek

Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 215

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: