PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Leszek Wilczyński

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Obsługi Uczelni

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 3

Telefon: 603454577

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: