PERS - System Informacji o Pracownikach

Arkadiusz Kokociński

Stanowisko: introligator

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Oficyna Wydawnicza

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 12

Telefon: 683282710

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: