PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Czardybon:2017,
author = "B.Czardybon",
title = "Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji",
journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca",
number = "nr 1",
pages = "105--121",
year = "2017",
}