PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Kroczak:2018,
author = "J.Kroczak",
title = ""Człowiek totalny" versus "człowiek integralny". Przyczynek do Karola Marksa i Iwana Kiriejwskiego rozważań o człowieku",
journal = "Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny",
number = "nr 40",
pages = "39--56",
year = "2018",
}