PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Sapeńko:2018,
author = "R.Sapeńko",
title = "Myślenie artystyczne i myślenie mityczne",
journal = "Rocznik Lubuski",
volume = "tom 44",
number = "nr 2",
pages = "179--193",
year = "2018",
}