PERS - System Informacji o Pracownikach

@InProceedings{Uciński:2011,
author = "D.Uciński",
title = "Optymalizacja konfiguracji sieci sensorycznych w estymacji parametrów układów z czasoprzestrzenną dynamiką",
booktitle = "XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011",
address = "Kielce - Cedzyna, Polska",
publisher = "Kielce Politechnika Świętokrzysta ",
pages = "309--317",
organization = "Komitet Automatyki i Robotyki PAN; Politechnika Świętokrzyska w Kielcach",
editor = "pod red. R. Dindorfa",
year = "2011",
}


Punktacja SKEP: 0 pkt.