PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Hajder:2019,
author = "T.Hajder and R.Sapeńko and K.Grabias-Banaszewska",
title = "Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, ISBN: 9788394050696",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury",
address = "Zielona Góra",
pages = "311",
year = "2019",
}