PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Czardybon:2017,
author = "B.Czardybon",
title = "Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim, ISBN: 9788376831510",
publisher = "Instytut Filozofii i Socjologii PAN",
address = "Warszawa",
year = "2017",
pages = "356",
}