PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Sapeńko:2019,
author = "R.Sapeńko",
title = "Dialektyka mitu / Aleksy Łosiew; przekł. i wstęp, ISBN: 9788376831800",
publisher = "Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk",
address = "Warszawa",
year = "2019",
pages = "278",
note = "[Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2017-2021 0404/NPRH5/H22/84/2017]",
}