PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Okres 1996 - 2021
Znaleziono 155 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Robust and Fault-Tolerant Control : Neural-Network-Based Solutions, 2019, Krzysztof Patan , Cham: Springer International Publishing (#), s. 209, (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 197), ISBN: 9783030118693, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80) DOI: 10.1007/978-3-030-11869-3
[WZ-15099] [data modyf. 24-08-2021 14:04]
[80] [1]
2. Teoria sygnałów i systemów dynamicznych dla automatyków, 2011, Krzysztof Patan , Głogów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 206, (Zeszyty Naukowe Automatyki i Robotyki, 2), ISBN: 9788392896890, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-10745] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artificial neural networks for the modelling and fault diagnosis of technical processes, 2008, Krzysztof Patan , Berlin: Springer-Verlag, s. 206, (Lecture Notes in Control and Information Sciences, 377), ISBN: 9783540798712, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1007/978-3-540-79872-9
[WZ-8731] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Application of Deep Learning to Seizure Classification, 2021, Krzysztof Patan , Grzegorz Rutkowski , W: Advances in Diagnostics of Processes and Systems: Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland), 2021 / ed. J. Korbicz, K. Patan, M. Luzar, Cham: Springer International Publishing (#), (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313), s. 157--172, ISBN: 9783030589639
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6
[WZCZ-21873] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
[14.2] [0.71]
2. Fault-Tolerant Control: Analytical and Soft Computing Solutions, 2021, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021 / eds. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Cham: Springer International Publishing (#), (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 296), s. 565--588, ISBN: 9783030485863 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48587-0
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-48587-0_18 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
[WZCZ-21682] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[8.2] [0.41]
3. Model Predictive Control Methods, 2021, Krzysztof Patan , W: Diagnosis and Fault-tolerant Control 2: From Fault Diagnosis to Fault-tolerant Control, 2021 / ed. Vicenç Puig, Silvio Simani, Hoboken: ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc. (#), s. 121--142, ISBN: 9781789450590
Kod: MOR-WII BibTeX (pkt. 50) DOI: 10.1002/9781119882350
[WZCZ-22477] [data modyf. 22-12-2021 13:48]
[50] [1]
4. Detection of Epileptic Seizures via Deep Long Short-Term Memory, 2020, Krzysztof Patan , Grzegorz Rutkowski , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 166--178, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_15 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
[WZCZ-21004] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
[14.2] [0.71]
5. Sterowanie tolerujące uszkodzenia: rozwiązania analityczne i sztucznej inteligencji, 2020, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020 / red. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (#), s. 503--526, ISBN: 9788301209278 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4895819&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21684] [data modyf. 25-06-2021 10:10]
[8.2] [0.41]
6. Robust Fault Detection by Means of Echo State Neural Network, 2016, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016 / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 386), s. 341--352, ISBN: 9783319231792
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
[WZCZ-17105] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Analiza sygnałów EEG za pomocą sztucznych sieci neuronowych, 2013, Krzysztof Patan , Grzegorz Rutkowski , W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013 / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch. T. 9, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 281--303, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15543] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
8. Application of the DiaSter system, 2010, Michał Syfert , Paweł Chrzanowski , Bartłomiej Fajdek , Maciej Ławryńczuk , Piotr Marusak , Krzysztof Patan , Tomasz Rogala , Andrzej Stec , Robert Szulim , Piotr Tomasik , Dominik Wachla , Marcin Witczak , W: Modeling, diagnostics and process control: implementation in the DiaSter system, 2010 / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin: Springer-Verlag, s. 295--367, ISBN: 9783642166525
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[WZCZ-12476] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Diagnostic methods, 2010, Wojciech Cholewa , Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , Krzysztof Patan , Tomasz Rogala , Michał Syfert , Marcin Witczak , W: Modeling, diagnostics and process control: implementation in the DiaSter system, 2010 / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin: Springer-Verlag, s. 153--231, ISBN: 9783642166525
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
[WZCZ-12475] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Process modeling, 2010, Krzysztof Janiszowski , Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Modeling, diagnostics and process control: implementation in the DiaSter system, 2010 / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin: Springer-Verlag, s. 55--118, ISBN: 9783642166525
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
[WZCZ-12473] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Detekcja uszkodzeń robota mobilnego z zastosowaniem dynamicznych sieci neuronowych, 2009, Michał Zając , Krzysztof Patan , W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009 / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 287--294, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11313] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
12. Implementacja odpornych dynamicznych modeli neuronowych w systemie DIASTER, 2009, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Przemysław Prętki , Łukasz Dziekan , W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009 / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 3--10, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11308] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Locally recurrent networks for fault approximation and accommodation, 2009, Krzysztof Patan , W: Diagnosis of processes and systems, 2009 / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 263--270, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11614] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Metody diagnostyki, 2009, Wojciech Cholewa , Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , Paweł Chrzanowski , Krzysztof Patan , Tomasz Rogala , Michał Syfert , Marcin Witczak , W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009 / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 14), s. 211--315, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11362] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Modele procesów, 2009, Krzysztof Janiszowski , Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009 / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 14), s. 59--137, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11360] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Zastosowanie systemu DiaSter, 2009, Michał Syfert , Paweł Chrzanowski , Bartłomiej Fajdek , Maciej Ławryńczuk , Piotr Marusak , Krzysztof Patan , Tomasz Rogala , Andrzej Stec , Marcin Witczak , W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009 / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 14), s. 383--443, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11363] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Robust fault detection, isolation and identification using locally recurrent neural networks, 2008, Krzysztof Patan , W: Recent advances in control and automation, 2008 / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science : Control and Automation), s. 428--437, ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10276] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Selection of training sequences for locally recurrent neural network, 2008, Krzysztof Patan , Maciej Patan , W: Recent advances in control and automation, 2008 / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science : Control and Automation), s. 252--262, ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10272] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems, 2007, Józef Korbicz , Marcin Witczak , Krzysztof Patan , Andrzej Janczak , Marcin Mrugalski , W: Measurements models systems and design, 2007 / ed. by J. Korbicz, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 175--204, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9201] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Nonlinear principal component analysis in fault diagnosis, 2007, Gracjan Głowacki , Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007 / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 211--218, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9320] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Robust fault diagnosis in a DC motor by means of artificial neural networks and model error modelling, 2007, Krzysztof Patan , W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007 / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 337--346, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9325] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Artificial neural networks in fault diagnosis, 2004, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, Berlin: Springer-Verlag, s. 333--379, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6803] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Heuristic search for optimal architecture of a locally reccurent neural network, 2003, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Intelligent information processing and web mining: Proceedings of the International IIS : IIPWM'03 Conference held in Zakopane, 2003 / red. M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski, Berlin: Springer-Verlag, (Advances in Soft Computing), s. 285--292, ISBN: 3540008438
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5862] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki, 2002, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 311--351, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5071] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Sieci dynamiczne i ich zastosowanie w modelowaniu i identyfikacji, 2000, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 389--417, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1224] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Neural-network-based iterative learning control of nonlinear systems, 2020, Krzysztof Patan , Maciej Patan , ISA Transactions, Vol. 98, 445--453, ISSN: 0019-0578, eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Convergence analysis, Iterative learning control, Neural networks, Nonlinear process
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.isatra.2019.08.044 Cytowania wg Scopus: 32 [08-08-2022] , JIF: 5.468
[AWCZ-24356] [data modyf. 02-05-2022 14:25]
[140] [1]
2. Sensor Fault-Tolerant Control Design for Magnetic Brake System, 2020, Krzysztof Patan , Maciej Patan , Kamil Klimkowicz , Sensors, Vol. 20, iss. 16, 1--18, ISSN: 1424-8220, eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: braking control, fault detection, fault tolerant control, iterative learning control, neural networks, nonlinear systems
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/s20164598 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022] , JIF: 3.576
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 16-08-2020
[AWCZ-25637] [data modyf. 29-04-2022 12:21]
[100] [1]
3. Two stage neural network modelling for robust model predictive control, 2018, Krzysztof Patan , ISA Transactions, Vol. 71, 56--65, ISSN: 0019-0578, eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Neural networks, Predictive control, Robustness, Stability
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1016/j.isatra.2017.10.011 Cytowania wg Scopus: 26 [08-08-2022] , JIF: 4.343
[AWCZ-21958] [data modyf. 30-06-2022 14:23]
[40] [1]
4. A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling, 2017, Piotr Witczak , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Neurocomputing: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015, Vol. 250, 65--75, ISSN: 0925-2312, eISSN: 1872-8286, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault diagnosis, Fault estimation, Linear parameter-varying systems, Robustness, State estimation, State-space neural networks
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1016/j.neucom.2016.10.076 Cytowania wg Scopus: 25 [08-08-2022] , JIF: 3.241
[AWCZ-21159] [data modyf. 22-06-2022 13:40]
[15] [0.5]
5. Neural network-based model predictive control: fault tolerance and stabilitty, 2015, Krzysztof Patan , IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 23, no. 3, 1147--1155, ISSN: 1063-6536, eISSN: 1558-0865,
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1109/TCST.2014.2354981 Cytowania wg Scopus: 66 [08-08-2022]
[AWCZ-19010] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Application of the state space neural network to the fault tolerant control system of the PLC-controlled laboratory stand, 2014, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , Mirosław Szymański , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 30, 168--178, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault detection and accommodation, fault tolerant control, stability, state space neural network
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1016/j.engappai.2014.01.017 Cytowania wg Scopus: 23 [08-08-2022]
[AWCZ-18071] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Wyznaczanie atrybutów sygnału EEG w oparciu o transformację Stockwella, 2013, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 59, nr 3, 208--211, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: EEG, S transform, classification, klasyfikacja, pattern recognition, reprezentacja czasowo-częstotliwościowa
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-17373] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
8. Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a faul tolerant control study, 2012, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 22, no 1, 225--237, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection, predictive control, process model, recurrent neural networks
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/v10006-012-0017-6 Cytowania wg Scopus: 42 [08-08-2022]
[AWCZ-16591] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG, 2012, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 58, nr 4, 97--100, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EEG, klasyfikacja, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16557] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
10. Optimal training strategies for locally recurrent neural networks, 2011, Krzysztof Patan , Maciej Patan , Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, Vol. 1, no 2, 103--114, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-16558] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Robust fault detection and accomodation of the boiler unit using state space neural networks, 2011, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 57, nr 11, 1428--1435, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detectional and accommodation, model error modelling, state space neural networks, uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16109] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Sztuczne sieci neuronowe w interpretacji i analizie sygnałów biomedycznych EEG. Przegląd metod, 2011, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, nr 2, 28--33, ISSN: 2083-0157, eISSN: 2391-6761, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: EEG, artificial neural networks, classification, klasyfikacja, pattern recognition, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-15805] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
13. Local stability conditions for discrete-time cascade locally recurrent neural networks, 2010, Krzysztof Patan , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 20, no 1, 23--34, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/v10006-010-0002-x Cytowania wg Scopus: 5 [08-08-2022]
[AWCZ-14729] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Corrigendum to "Stability analysis and the stabilization of a class of discrete-time dynamic neural networks", 2009, Krzysztof Patan , Maciej Patan , IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 20, no 3, 547--548, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: locally recurrent neural network, minimum distance projection, stable training
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-13640] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Approximation of state-space trajectories by locally reccurent globally feed-forward neural networks, 2008, Krzysztof Patan , Neural Networks, Vol. 21, no 1, 59--64, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lipschitz mapping, approximation ability, cascade network, recurrent networks, state-space representation, universal approximation theorem
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12968] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Ocena anizotropii skał, na podstawie badań laboratoryjnych, danych z profilowań geofizycznych i pomiarów sejsmicznych z rejonu Czarna Wieś - Paproć - Cicha Góra, 2008, Maciej Kozłowski , Krzysztof Wolański , Arkadiusz Buniak , Katarzyna Jakubowska , Krzysztof Chłódek , Jadwiga Zalewska , Krzysztof Patan , Nafta - Gaz, nr 10, 672--682, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-13416] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Towards robustness in neural network based fault diagnosis, 2008, Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 18, no 4, 443--454, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, dynamic neural network, fault diagnosis, robustness
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.2478/v10006-008-0039-2 Cytowania wg Scopus: 60 [08-08-2022]
[AWCZ-13510] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation, 2007, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 20, no 7, 912--923, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-12456] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Stability analysis and the stabilization of a class of discrete-time dynamic neutral networks, 2007, Krzysztof Patan , IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 18, no 3, 660--673, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constrained optimization, dynamic neural network, stability, stabilization, stochastic approximation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 24)
[AWCZ-12214] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Fault detection in electrical drive by means of artificial neural networks, 2006, Gracjan Głowacki , Krzysztof Patan , Diagnostyka, nr 2 (38), 7--10, ISSN: 1641-6414, eISSN: 2449-5220, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, electrical drive, fault detection, klasyfikator neuronowy, modelling, modelowanie, neural classifier, neural network, sieci neuronowe, silnik elektryczny
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-11095] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Simultaneous perturbation stochastic approximation in global optimisation, 2006, Krzysztof Patan , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization 2006 ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 156, 343--350, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-28684] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
22. Wyznaczanie rozkładów przestrzennych parametrów złożowych utworów czerwonego spągowca rejonu Cicha Góra-Paproć, z wykorzystaniem metody jądrowego rezonansu magnetycznego, 2006, Krzysztof Drop , Maciej Kozłowski , Krzysztof Patan , Jadwiga Zalewska , Nafta - Gaz, nr 7-8, 335--344, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-11239] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Global stability conditions of locally recurrent neural networks, 2005, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Przemysław Prętki , Lecture Notes in Computer Science: Artificial neural networks: Formal Models and Their Applications - ICANN 2005, part 2, Vol. 3697, 191--196, bibliogr. wykr. summ. - + CD-ROM
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10) Cytowania wg Scopus: 3 [08-08-2022]
[AWCZ-10379] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Identification of neural dynamic models for fault detection and isolation: the case of a real sugar evaporation process, 2005, Krzysztof Patan , Thomas Parisini , Journal of Process Control, Vol. 15, 67--79, ISSN: 0959-1524, eISSN: 1873-2771, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: actuators, fault detection and isolation, neural networks, sensors, stochastic approximation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?]) Cytowania wg Scopus: 69 [08-08-2022]
[AWCZ-9851] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Optimal observation strategies for model-based fault detection in distributed systems, 2005, Maciej Patan , Krzysztof Patan , International Journal of Control, Vol. 78, no 18, 1497--1510, ISSN: 0020-7179, eISSN: 1366-5820, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) Cytowania wg Scopus: 21 [08-08-2022]
[AWCZ-10852] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Projektowanie odpornych układów diagnostyki w oparciu o modelowanie niepewności modelu, 2005, Krzysztof Patan , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 106--108, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modelowanie, niepewność modelu, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10357] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Neural networks in diagnostics of technological processes, 2004, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 331--334, ISSN: 0033-2097, eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: classification, diagnostyka uszkodzeń, fault diagnosis, klasyfikacja, modelling, modelowanie, neural networks, sieci neuronowe
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-9719] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Neural network fault detection system for dynamic processes, 2001, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 49, no 2, 301--321, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cascade network architectures optimization, dynamic neural networks, fault detection system, observer based scheme, two-tank system
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-4889] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
29. Soft computing approaches to fault diagnosis for dynamic systems, 2001, Joao M. F. Calado , Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Ronald J. Patton , J. M. G. Sá da Costa , European Journal of Control, Vol. 7, no 2-3, 248--286, ISSN: 0947-3580, eISSN: 1435-5671, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classification, computational intelligence in control, computing methods, evolutionary algorithms, fault diagnosis
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?]) Cytowania wg Scopus: 85 [08-08-2022]
[AWCZ-4888] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
30. Dynamic neural networks for process modelling in fault detection and isolation systems, 1999, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 9, no 3, 519--546, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: FL-classifier, dynamic neural networks, fault detection, learning algorithms, non-linear modelling, two-tank system
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-1180] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Iterative learning control for distributed parameter systems using sensor-actuator network, 2020, Maciej Patan , Kamil Klimkowicz , Krzysztof Patan , W: 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV 2020 (#), Shenzhen, Chiny, New York: IEEE Xplore, 2021, s. 1200--1205, ISBN: 9781728177090,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/ICARCV50220.2020.9305367 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[KONF-23780] [data modyf. 29-09-2021 09:52]
[140] [1]
2. Neural-network-based nonlinear iterative learning control: Magnetic brake study, 2021, Krzysztof Patan , Maciej Patan , W: International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN 2021 (#), Shenzhen, Chiny, New York: IEEE Xplore, 2021, s. 1--7, ISBN: 9781665439008,
Słowa kluczowe: Adaptation models, Adaptive control, Analytical models, Brakes, Employee welfare, Magnetic analysis, Neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/IJCNN52387.2021.9533709 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[KONF-23851] [data modyf. 29-09-2021 09:57]
[140] [1]
3. Robustness of Neural-Network-based Nonlinear Iterative Learning Control, 2020, Krzysztof Patan , Maciej Patan , W: 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV 2020 (#), Shenzhen, Chiny, New York: IEEE Xplore, 2021, s. 578--583, ISBN: 9781728177090,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/ICARCV50220.2020.9305505 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
[KONF-23779] [data modyf. 29-09-2021 09:52]
[140] [1]
4. Application of deep learning to seizure classification, 2020, Krzysztof Patan , Grzegorz Rutkowski , W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: --, 2020, s. 39, braklinku
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[KONF-23705] [data modyf. 12-10-2021 11:07]
5. Iterative learning control of the displacements of a cantilever beam, 2019, Maciej Patan , Kamil Klimkowicz , Robert Maniarski , Krzysztof Patan , Eric Rogers , W: IEEE 58th Conference on Decision and Control - CDC 2019 (#), Nice, Francja, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 5593--5598, ISBN: 978172113975,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/CDC40024.2019.9030205 Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022]
[KONF-23614] [data modyf. 29-09-2021 11:48]
[140] [1]
6. Neural-network-based high-order iterative learning control, 2019, Krzysztof Patan , Maciej Patan , W: American Control Conference - ACC 2019, Philadelphia, USA, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 2873--2878, ISBN: 9781538679265, https://acc2019.a2c2.org/
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[KONF-23523] [data modyf. 12-10-2021 13:52]
7. Constrained actuator fault tolerant control with the application to a wind turbine, 2018, Piotr Witczak , Marcin Pazera , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018 (#), Warsaw, Polska, Amsterdam: Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 1157--1163,
Słowa kluczowe: fault estimation, fault tolerant control, robust controller, wind turbine
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.709 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[KONF-23252] [data modyf. 01-10-2021 16:38]
[5] [0.25]
8. Design and convergence of iterative learning control based on neural networks, 2018, Krzysztof Patan , Maciej Patan , W: European Control Conference - ECC 2018, Limassol, Cypr, New York: IEEE Xplore, 2018, s. 3161--3166, ISBN: 9783952426999,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.23919/ECC.2018.8550315 Cytowania wg Scopus: 8 [08-08-2022]
[KONF-23129] [data modyf. 20-05-2021 14:55]
[7.5] [0.5]
9. Experimentally verified multi-objective iterative learning control design with frequency domain specifications, 2018, Wojciech Paszke , Krzysztof Patan , Eric Rogers , W: European Control Conference - ECC 2018, Limassol, Cypr, New York: IEEE Xplore, 2018, s. 3143--3148, ISBN: 9783952426999,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.23919/ECC.2018.8550208 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
[KONF-23130] [data modyf. 20-05-2021 14:56]
[5] [0.33]
10. Iterative learning control of repetitive transverse loads in elastic materials, 2018, Maciej Patan , Krzysztof Patan , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , W: 57th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2018 (#), Miami Beach, USA, New York: IEEE Xplore, 2018, s. 5270--5275,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/CDC.2018.8619699 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[KONF-23331] [data modyf. 29-09-2021 11:47]
[140] [1]
11. Neural networks in design of iterative learning control for nonlinear systems, 2017, Krzysztof Patan , Maciej Patan , Damian Kowalów , W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control (#), Toulouse, Francja, Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 13402--13407,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2277 Cytowania wg Scopus: 20 [08-08-2022]
[KONF-22930] [data modyf. 29-09-2021 12:17]
[6.67] [0.33]
12. Observer-based iterative learning control design in the repetitive process setting, 2017, Wojciech Paszke , Eric Rogers , Krzysztof Patan , W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control (#), Toulouse, Francja, Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 13390--13395,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2273 Cytowania wg Scopus: 11 [08-08-2022]
[KONF-22929] [data modyf. 29-09-2021 12:16]
[6.67] [0.33]
13. A neural network-based simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling, 2016, Piotr Witczak , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Marcin Pazera , W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016, Barcelona, Hiszpania, New York: IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 299--304, ISBN: 9781509006588,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[KONF-22246] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Design of iterative learning control by the means of state space neural networks, 2016, Andrzej Czajkowski , Maciej Patan , Krzysztof Patan , W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016, Barcelona, Hiszpania, New York: IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 293--298, ISBN: 9781509006588,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
[KONF-22244] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Design of predictive fault tolerant control by the means of state space neural networks, 2016, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: 24th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2016, Athens, Grecja, New York: IEEE Xplore, 2016, s. 201--206, ISBN: 9781467383455,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MED.2016.7535970 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[KONF-22258] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Optimum training design for neural network in synthesis of robust model predictive control, 2016, Krzysztof Patan , Maciej Patan , Damian Kowalów , W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016, Las Vegas, USA, New York: IEEE Xplore, 2016, s. 3401--3406, ISBN: 9781509018376,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/CDC.2016.7798781 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
[KONF-22470] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
17. A neural network-based robust unknown input observer design: application to wind turbine, 2015, Piotr Witczak , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Vicenç Puig , Józef Korbicz , W: 9<sup>th</sup> IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, Paris, Francja, Amsterdam: Elsevier, 2015, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, iss. 21, s. 263--270,
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno systems, artificial neural networks, fault diagnosis, observer, robustness, sector non-linearities, system identification, unknown inputs
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.538 Cytowania wg Scopus: 7 [08-08-2022]
[KONF-21856] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. A neural-network-based robust observer for simultaneous unknown input decoupling and fault estimation, 2015, Piotr Witczak , Marcin Mrugalski , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015, Palma de Mallorca, Hiszpania, Cham-Haidelberg: Springer International Publishing Switzerland, 2015, Lecture Notes in Computer Science ; 9094, s. 535--548, ISBN: 9783319192581,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-19258-1
[KONF-21982] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Computer aided on-line seizure detection using stockwell transform, 2013, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , Paweł Leśniak , W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013, Łagów Lubuski, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 279--289, ISBN: 9783642398803,
Słowa kluczowe: EEG signal, classification, computer-aided system, medical diagnosis, time-frequency analysis
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21181] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
20. Computer-aided off-line diagnosis of epileptic seizures, 2014, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014, Zakopane, Polska, Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2014, Vol. 2, s. 187--194,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-07176-3
[KONF-21474] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
21. Design of robust predictive fault-tolerant control for Takagi-Sugeno fuzzy systems: Application to the twin-rotor system, 2014, Piotr Witczak , Marcin Witczak , Krzysztof Patan , Ralf Stetter , W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014, Antibes, Francja, New York: IEEE Xplore, 2014, s. 1113--1118, ISBN: 9781479974061,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967616 Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022]
[KONF-21511] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Fault accommodation of the Two Rotor Aero-dynamical system using the state space neural networks based model predictive control, 2014, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014: 19th international conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2014, s. 407--412, ISBN: 9781479950829, - abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022]
[KONF-21457] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Model predictive control of the two rotor aero-dynamical system using state space neural networks with delays, 2013, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013, Łagów Lubuski, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 113--124, ISBN: 9783642398803,
Słowa kluczowe: MIMO system, linearisation, model predictive control, nonlinear system modeling, state space neural networks, two rotor aerodynamical system
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 11 [08-08-2022]
[KONF-21178] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Robust model predictive control using neural networks, 2014, Krzysztof Patan , Piotr Witczak , W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014, Antibes, Francja, New York: IEEE Xplore, 2014, s. 1107--1112, ISBN: 9781479974061,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967615 Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022]
[KONF-21510] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Comparison of Time-Frequency Feature Extraction Methods for EEG Signals Classification, 2013, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , Paweł Leśniak , W: Artifical intelligence and soft computing : part 2: 12th international conference : ICAISC 2013, Zakopane, Polska, Berlin: Springer - Verlag, 2013, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7895, s. 320--329, ISBN: 9783642386091,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 5 [08-08-2022]
[KONF-21337] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
26. Designing nonlinear model of the Two Rotor Aero-dynamical System using state space neural networks with delays, 2013, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny]: 18th international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE Xplore, 2013, s. 195--199, ISBN: 9781467355070,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 7 [08-08-2022]
[KONF-20978] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Stable neural network based model predictive control, 2013, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013, Nice, Francja, New York: IEEE Xplore, 2013, s. 419--424, ISBN: 9781479928552,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693895 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[KONF-21189] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Wyznaczanie atrybutów sygnału EEG w oparciu o transformacją Stockwella, 2013, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , W: Modelowanie i pomiary w medycynie - MPM 2013: XII sympozjum : streszczenia referatów, Krynica-Zdrój, Polska, Kraków: [brak wydawcy], 2013, s. 45--46, ISBN: 9788361528364,
Słowa kluczowe: EEG, klasyfikacja, reprezentacja czasowo-częstotliwościowa
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20872] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
29. Analysis and classification of EEG data : an evaluation of methods, 2012, Krzysztof Patan , Grzegorz Rutkowski , W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC, Zakopane, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 310--317,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 3 [08-08-2022]
[KONF-20899] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
30. Model predictive control approach using the state space neural networks, 2012, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2012, Copenhagen, Dania, [B. m.]: [brak wydawcy], 2012, s. [6],
Słowa kluczowe: linearisation, model predictive control, state space neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20569] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG, 2012, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , W: Modelowanie i pomiary w medycynie - MPM 2012: XI sympozjum : streszczenia referatów, Krynica-Zdrój, Polska, Kraków: [brak wydawcy], 2012, s. 69--70, ISBN: 9788361528326,
Słowa kluczowe: EEG, aftifical neural networks, klasyfikacja, pattern recognition, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20871] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
32. Sensor fault estimation in the framework of model predictive control. Boiler case study, 2012, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012, Mexico City, Meksyk, [B. m.]: [brak wydawcy], 2012, s. 403--408 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection and isolation, fault estimation, fault tolerant control, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022]
[KONF-20595] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Stability analysis of the neural network based fault tolerant control for the boiler unit, 2012, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC, Zakopane, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 548--556,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 10 [08-08-2022]
[KONF-20901] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Robust fault detection and accommodation of the boiler unit using state space neural networks, 2011, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011: 10th International Science and Technology Conference, Zamość, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. [10],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20131] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Stability analysis of the robust fault tolerant control of the boiler unit using state space neural networks, 2011, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011, Budapest, Węgry, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. [8],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20202] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
36. Sztuczne sieci neuronowe w interpretacji i analizie sygnałów biomedycznych EEG. Przegląd metod, 2011, Grzegorz Rutkowski , Krzysztof Patan , W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie - MPM 2011: materiały X jubileuszowego sympozjum, Krynica, Polska, Kraków: Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2011, s. 121--127, ISBN: 978836152824241,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20010] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
37. Application of state space neural networks to fault tolerant control of the boiler unit, 2010, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: XII International PHD Workshop - OWD 2010, Wisła, Polska, [Gliwice]: [brak wydawcy], 2010, Conference Archives PTETiS ; Vol. 28, 2010, s. 121--126, ISBN: 8392224272,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19788] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. Control of independent mobile robots by means of advanced monitoring, diagnosis and prediction, 2010, Lothar Seybold , J. Krokowicz , Krzysztof Patan , Ralf Stetter , Andreas Paczynski , W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010: preceedings of the 8th European Workshop, Ferrara, Włochy, Ferrara: University of Ferrara, 2010, s. 95--100 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: diagnosis, mobile robot, monitoring, predictive control, torque/position control
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19826] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Fault detection and accommodation of the boiler unit using state space neural networks, 2010, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010: preceedings of the 8th European Workshop, Ferrara, Włochy, Ferrara: University of Ferrara, 2010, s. 380--385 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: dynamic system, fault tolerant control, neural network, state space model
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19829] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a fault tolerant control study, 2010, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10, Nice, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 738--743 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19801] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Selection of training data for locally recurrent neural network, 2010, Krzysztof Patan , Maciej Patan , W: 20th International Conference on Artificial Neural Networks - ICANN 2010, Thessaloniki, Grecja, Berlin: Springer-Verlag, 2010, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6353, s. 134--137,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022]
[KONF-20555] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Fault detection and accommodation by means of neural networks. Application to the boiler unit, 2009, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 7th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Systems - SAFEPROCESS '09, Barcelona, Hiszpania, [B. m.]: International Federation of Automatic Control, 2009, s. 119--124 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault accomodation, fault detection, fault tolerant control, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[KONF-19273] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. Fault detection of the boiler unit using state space neural networks, 2009, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009: 7th Workshop, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [5] CD-ROM,
Słowa kluczowe: dynamic system, fault detection, neural network, nnsysid, state space model
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19408] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. Optimal training sequences for locally recurrent neural networks, 2009, Krzysztof Patan , Maciej Patan , W: Artificial Neural Networks - ICANN 2009, Limassol, Cypr, Berlin: Springer-Verlag, 2009, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5768, s. 80--89,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[KONF-20550] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Real-time learning of neural networks and its application to the prediction of opponent movement in the robocode environment, 2009, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , W: XI International PHD Workshop - OWD 2009, Wisła, Polska, [Gliwice]: [brak wydawcy], 2009, Conference Archives PTETiS ; Vol. 26, s. 384--389, ISBN: 8392224256,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19373] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Stability criteria for three-layer locally recurrent networks, 2008, Krzysztof Patan , W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08, Seoul, Korea, [B. m.]: International Federation of Automatic Control, 2008, s. 5444--5449 [CD-ROM], ISBN: 9781123478902,
Słowa kluczowe: Lyapunov's method, modelling, neural networks, stability
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
[KONF-18947] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
47. Approximation ability of a class of locally recurrent globally fee-forward neural networks, 2007, Krzysztof Patan , W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97, Kos, Grecja, [Athens]: EUCA, 2007, s. 3850--3857, ISBN: 9789608902855,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18620] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
48. DC motor fault diagnosis by means of artifical neural networks, 2007, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Gracjan Głowacki , W: International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 4th - ICINCO 2007: Proceedings : Intelligent Control Systems and Optimization, Angers, Francja, [b.m.]: [brak wydawcy], 2007, s. 11--18 [DVD], ISBN: 9789728865825,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18368] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Application of neural networks to fault diagnosis of DC motor laboratory system, 2006, Gracjan Głowacki , Krzysztof Patan , W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2006, s. 11--12,
Słowa kluczowe: electrical drive, fault detection, modelling, neural classifier, neural network
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18421] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation, 2006, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006, Beijing, Chiny, Beijing: [brak wydawcy], 2006, s. 103--108 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 3 [08-08-2022]
[KONF-17956] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
51. Inwersja sejsmiczna metodą sztucznych sieci neuronowych na obszarze Cicha Góra - Paproć, 2006, Krzysztof Drop , Maciej Kozłowski , Krzysztof Patan , W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - GEOPETROL 2006: problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki, Zakopane, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2006, s. 163--171 [CD-ROM],
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18070] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Robust fault diagnosis in catalytic cracking converter using artificial neural networks, 2005, Krzysztof Patan , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: fault diagnosis, identification, modelling errors, neural network, uncertainty
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 3 [08-08-2022]
[KONF-17290] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. Rozpoznawanie twarzy przy wykorzystaniu analizy składników głównych, 2005, Gracjan Głowacki , Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Computer Methods and Systems - CMS '05: V konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 2 : Regular sessions, s. 393--398, ISBN: 8391642038,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17502] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. Warunki stabilności dynamicznej sieci neuronowej, 2005, Krzysztof Patan , W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2005, T. 3, s. 47--50, ISBN: 8389475022,
Słowa kluczowe: modelowanie, równania stanu, sztuczne sieci neuronowe, warunki stabilności
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17226] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
55. Model-based actuator fault diagnosis using dynamic neural networks, 2004, Krzysztof Patan , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004: Proceedings of the 10th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, Vol. 2 : Robotics : Identification : Expert Systems and Scheduling Problems : Artificial Intelligence, s. 743--748, ISBN: 8388764098, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: artificial neural networks, fault detection, learning algorithm, stability, stabilization, stochastic approximation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16546] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
56. Optimum experimental design for fault detection in distributed systems, 2004, Maciej Patan , Dariusz Uciński , Krzysztof Patan , W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004: conference proceedings, Karlsruhe, Polska, Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2004, s. 136--141,
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, fault detection, hypothesis testing
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16821] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
57. Stabilization of dynamic neural networks. Application to the sugar actuator fault diagnosis, 2004, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004: conference proceedings, Karlsruhe, Polska, Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2004, s. 160--165,
Słowa kluczowe: decision making, fault detection, identification, neural network, stability
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16822] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
58. Training of the dynamic neural networks via contstrained optimisation, 2004, Krzysztof Patan , W: International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN 2004 : IEEE International Conference on Fuzzy Systems - FUZZ - IEEE 2004, Budapest, Węgry, Piscataway: [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780383605,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 11 [08-08-2022]
[KONF-16824] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
59. Dynamic neural networks for actuator fault diagnosis : application to the DAMADICS benchmark problem, 2003, Krzysztof Patan , Thomas Parisini , W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003, Washington, USA, Washington: [brak wydawcy], 2003, s. 1077--1082 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: actuators, benchmark examples, dynamic models, fault diagnosis, neural networks, performance indexes, stochastic approximation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15687] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
60. Kalibracja modeli diagnostycznych dla układu dwóch zbiorników przy użyciu optymalnego planowania eksperymentu, 2003, Maciej Patan , Krzysztof Patan , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 189--194, ISBN: 8391866300,
Słowa kluczowe: identyfikacja, modele diagnostyczne, plan eksperymentu, układ wielowyjściowy
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15781] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
61. Second-order stochastic approximation for dynamic neural network training. Fault diagnosis study, 2003, Krzysztof Patan , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003: Proceedings of the 9th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, Vol. 2, s. 1383--1388, ISBN: 8388764772,
Słowa kluczowe: artificial neural networks, fault detection and isolation, learning algorithm, modelling, stochastic approximation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15856] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
62. Sieci neuronowe w detekcji i lokalizacji uszkodzeń w stacji wyparnej, 2003, Krzysztof Patan , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 281--286, ISBN: 8391866300,
Słowa kluczowe: aparat wyparny, detekcja i lokalizacja uszkodzeń, dynamiczne sieci nauronowe, stochastyczna aproksymacja
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15794] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. Actuator fault diagnosis study using dynamic neural networks, 2002, Krzysztof Patan , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002: Proceedings of the 8th IEEE International Conference, Szczecin, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, Vol. 1, s. 219--224, ISBN: 8388764519,
Słowa kluczowe: actuators, dynamic neural networks, fault detection and isolation, modelling, stochastic approximation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14970] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
64. Stochastic approaches to dynamic neural network training. Actuator neural faul diagnosis study, 2002, Krzysztof Patan , Thomas Parisini , W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Hiszpania, Oxford: Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: actuators, dynamic modelling, fault detection, learning algorithms, neural network models
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14954] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
65. Stochastic learning methods for dynamic neural networks : simulated and real-data comparisons, 2002, Krzysztof Patan , Thomas Parisini , W: 2002 American Control Conference, Anchorage, USA, [B.m]: [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780372999,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 18 [08-08-2022]
[KONF-15027] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
66. Uczenie dynamicznej sieci neuronowej przy pomocy technik stochastycznej aproksymacji, 2002, Krzysztof Patan , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 835--838, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm uczenia, modelowanie, stochastyczna aproksymacja, sztuczne sieci neuronowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14937] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
67. Detekcja uszkodzeń w urządzeniach wykonawczych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, 2001, Krzysztof Patan , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 153--156, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modele neuronowe, modelowanie, urządzenia wykonawcze
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10697] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
68. Fault detection of the actuators using neural networks, 2001, Krzysztof Patan , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001: Proceedings of the 7th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, Vol. 2 : Robotics : Marine Automation : Control Engineering : Identification and Signal Processing, s. 1085--1090,
Słowa kluczowe: actuators, dynamic neural networks, fault detection, modelling
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10677] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
69. Identyfikacja parametryczna modeli czasu ciągłego z zastosowaniem optymalnego planowania eksperymentu, 2001, Maciej Patan , Krzysztof Patan , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 95--101, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: estymacja parametrów, model wielowyjściowy, plan eksperymentu, wrażliwości parametryczne
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10691] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
70. Application of dynamic neural networks in an industrial plant, 2000, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes: Safeprocess 2000, Budapest, Węgry, Budapest: [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 186--191,
Słowa kluczowe: dynamic modelling, fault detection, neural-network models, sensor failures, training
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1160] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
71. Fault detection of instrumental faults in chosen parts of sugar evaporator, 2000, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial Control Systems - DAMADICS: Workshop start up and benchmark definition, Nałęczów, Polska, Warsaw: [brak wydawcy], 2000, s. 44--53,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-9070] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
72. Fault detection system for the sugar evaporator based on AI techniques, 2000, Krzysztof Patan , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000: Proceedings of the Sixth International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 807-- 812,
Słowa kluczowe: adaptive threshold, dynamic modelling, fault detection, neural-network models, sensor failures
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1800] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
73. A stochastic approach to training networks of dynamic neurons, 1999, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the Fourth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1999, s. 443--448,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2244] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
74. Application of B-spline neural network to the sugar factory plant in Lublin, 1999, Ronald J. Patton , Krzysztof Patan , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 186--195,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4756] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
75. Application of neural network in fault detection, 1999, Krzysztof Patan , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 1--10,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4750] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
76. Cascade network of dynamic neurons in fault detection systems, 1999, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '99: Conference Proceedings, Karlsruhe, Niemcy, Karlsruhe: [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: dynamic neural networks, fault detection, identification, nonlinear modeling
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[KONF-3341] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
77. Genetic algorithms approach to network of dynamic neurons training, 1999, Krzysztof Patan , Mirosław Jesionka , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały III Krajowej Konferencji, Potok Złoty, Polska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 261--268,
Słowa kluczowe: dynamic neural network, genetic algorithm, non-parametric identification
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1585] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
78. Implementation and evaluation of Identifiers using Neuro Fuzzy Structures, 1999, Faisel Javed Uppal , Ronald J. Patton , Krzysztof Patan , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University Faculty of Mechanical Engineering, 1999, s. 80--86,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-9050] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
79. System diagnostyczny dla zespołu dwóch zbiorników z opóźnieniem oparty na technikach neuronowych, 1999, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, Polska, Warszawa: Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 133--138, ISBN: 8391238105,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1500] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
80. Modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych, 1998, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , W: Zastosowanie sztucznych sieci nauronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi - NEUROMET '98: materiały 2. seminarium, Kraków, Polska, Kraków: Wydaw. "Akapit", 1998, s. 26--48, ISBN: 8371080468,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16698] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
81. Network of dynamic neurons approach to residual generators, 1998, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98: Proceedings of the Fifth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw.Uczelniane Politechniki, 1998, Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 645--650,
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1840] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
82. Network of dynamic neurons in fault detection systems, 1998, Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC '98: Intelligent Systems for Humans in a Cyberworld, San Diego, USA, San Diego: [brak wydawcy], 1998, s. 1862--1867, - + CD-ROM
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 9 [08-08-2022]
[KONF-2084] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
83. Neural-residual generator based on cascade network of dynamic neurons, 1998, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application: Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings, Kazimierz Dolny, Polska, [B.m.]: [brak wydawcy], 1998, s. 44--48,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4747] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
84. Sieć neuronów dynamicznych jako generator residuów. Optymalizacja architektury, 1998, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98: III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Jurata k/Gdańska, Polska, Gdańsk: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 101--106,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1380] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
85. An algorithm of evolutionary search with soft selection for training multilayer feedforward neural networks, 1997, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the third conference, Kule, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1997, s. 123--128,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10374] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
86. Dynamic neural network with filters of different orders, 1997, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97: Proceedings of the Fourth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, Vol. 2, s. 745--750,
Słowa kluczowe: IIR filter, dynamic neural model, order of neural model
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18304] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
87. O pewnych wariantach algorytmu poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją, 1997, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały II krajowej konferencji, Rytro, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 1997, s. 193--200,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16728] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
88. Rozmyty algorytm rozpoznawania obrazów z neuronową bazą wiedzy, 1997, Jarosław Stańczyk , Krzysztof Patan , W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe: III krajowa konferencja, Wrocław, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, T. 1, s. 261--267, ISBN: 8370852769,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16697] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
89. Some dynamic neural network architectures in identification problems, 1997, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the third conference, Kule, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1997, s. 538--543,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10378] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
90. Algorytm poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją w procesie nauczania sztucznej sieci neuronowej, 1996, Marcin Makuch , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Algorytmy ewolucyjne: Materiały I Krajowej Konferencji, Murzasichle, Polska, Warszawa: Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1996, s. 87--93,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16699] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
91. Application of dynamic neural network in modelling and identification, 1996, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96: Proceedings of the Third International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, Vol. 3, s. 1141--1146, ISBN: 8386359986,
Słowa kluczowe: dynamic multilayer perceptron, dynamic neuron model, extended dynamic back propagation algorithm, identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16695] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
92. Zastosowanie sieci neuronowych z dynamicznym modelem neuronu w identyfikacji, 1996, Krzysztof Patan , W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 1996, T. 4 : Informatyka, s. 248--253,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15954] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Advances in Diagnostics of Processes and Systems Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland), 2021, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcel Luzar , .- Cham: Springer International Publishing (#), 2021.- ISBN: 9783030589639 - Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6
[RED-5957] [data modyf. 28-10-2021 10:11]
[8.2] [0.41]
2. Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2020, / (Red.) Józef Korbicz , Roman Maniewski , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2020, s. 338.- ISBN: 9783030298845
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2
[RED-5839] [data modyf. 23-09-2021 09:51]
[5.8] [0.29]
3. Diagnostyka procesów i systemów, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007.- ISBN: 9788360434314
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4380] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 2007, s. 373.- ISBN: 9788360434321
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4379] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)
1. Artificial dynamic neural networks and their applications in modelling of industrial processes, 2000, Krzysztof Patan , .- Politechnika Warszawska: Wydział Mechatroniki, 2000.- s. 128/ Promotor : prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Kod: PHD BibTeX (pkt. 0)
[PHD-1220] [data modyf. 06-04-2021 13:59]