PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Marian Bugajski

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 8 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Kaczka z jabłkami 2020, Marian Bugajski, Zielona Góra: Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 145, , ISBN: 9788364393556,
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-15413] [data modyf. 07-07-2020 09:06]
[20] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. O "Słowniku ortoepicznym" Stanisława Szobera 2018, Marian Bugajski, W: Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach, 2018 / red. nauk. Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 17--30, ISBN: 9788380172029
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20628] [data modyf. 21-12-2018 10:13]
[20] [1]
2. Walentego Szylarskiego "Gramatyka języka polskiego" ucząca w tradycji normatywnej 2018, Marian Bugajski, W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017: Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018 / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 17--29, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19830] [data modyf. 20-02-2018 09:03]
[20] [1]
3. Norma językowa w przyszłości 2017, Marian Bugajski, W: Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, 2017 / pod red. Katarzyny Kłosińskiej i Rafała Zimnego, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 23--35, ISBN: 9788379822676
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19648] [data modyf. 18-12-2017 09:33]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Tomasza Szumskiego poglądy normatywne w dziele "Dokładna nauka języka i stylu polskiego" 2020, Marian Bugajski, Poradnik Językowy, nr 1 (770), 26--38, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Tomasz Szumski., history of language, language communication, language culture, language norm assessment criteria, language teaching
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.33896/PorJ.2020.1.2 Cytowania wg Scopus: 0 [17-05-2021]
[AWCZ-25070] [data modyf. 24-03-2020 16:46]
[40] [1]
2. Między gramatyką opisową a normatywną. Jeszcze o Józefie Mrozińskim 2019, Marian Bugajski, Poradnik Językowy, nr 10, 48--63, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.33896/PorJ.2019.10.4 Cytowania wg Scopus: 0 [17-05-2021]
[AWCZ-24865] [data modyf. 27-01-2020 12:03]
[40] [1]
3. Onufrego Kopczyńskiego koncepcja kultury języka 2019, Marian Bugajski, Poradnik Językowy, nr 8 (767), 28--45, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.33896/PorJ.2019.8.2 Cytowania wg Scopus: 0 [17-05-2021]
[AWCZ-24652] [data modyf. 02-12-2019 09:50]
[40] [1]
4. O tradycjach językoznawstwa normatywnego 2017, Marian Bugajski, Poradnik Językowy, nr 7, 7--22, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-21879] [data modyf. 31-10-2017 08:58]
[15] [1]