PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Agnieszka Szczap

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 10 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Misticizm Hil'degardy Bingenskoj 2019, Agnieszka Szczap , W: L.P. Karsavin i srednevekovaâ mistika. Ontologičeskij argumentv istorii evropejskoj mysli, 2019 / red. O. E. Dušin, K. A. Šmorag, Sankt-Peterburg - Pskov: Sankt-peterburgskij gosudarstvennyj universitet, (Verbum, 21), s. 87--104, ISBN: 9785911168780
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21318] [data modyf. 29-01-2020 13:24]
[5] [1]
2. Wątki feministyczne w twórczości Marii Ossowskiej 2018, Agnieszka Szczap , W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225--239, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20421] [data modyf. 09-10-2018 09:32]
[20] [1]
3. John Stuart Mill's Fight for Women's Rights 2017, Agnieszka Szczap , W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, 2017 / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, (Acta Iuridica Lebusana, Vol. 5), s. 279--286, ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19280] [data modyf. 05-09-2017 09:21]
[20] [1]
4. Michaela Walzera teoria wojny sprawiedliwej 2017, Agnieszka Szczap , W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017 / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 50--67, ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19674] [data modyf. 27-12-2017 09:15]
[20] [1]
5. Zielonogórski szlak kobiet 2017, Agnieszka Szczap , Katarzyna Turonek-Ostrowska , W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, 2017 / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--200, ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19465] [data modyf. 26-10-2017 15:14]
[14.2] [0.71]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. St. Hildegarda's from Bingen phenomenon in culture of Europe of the middle ages 2018, Agnieszka Szczap , Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah, 28, 82--103, ISSN: 1818-734X, bibliogr. summ. http://paradigma-sofik.ru/page/1335295
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22724] [data modyf. 09-05-2018 12:54]
[5] [1]
2. Edukacja kobiet w XVII- i XVIII-wiecznej Anglii i próby przezwyciężenia obowiązującego kanonu 2017, Agnieszka Szczap , ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura, 35, 2, 75--87, ISSN: 1508-6305, eISSN: 2544-3186, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2544-3186-year-2017-issue-35-article-4672
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-22437] [data modyf. 28-02-2018 12:23]
[11] [1]
3. Śladami kobiet 2017, Agnieszka Szczap , Katarzyna Turonek-Ostrowska , Na Winnicy, nr 2, 24, http://www.tmzg.org.pl/index.html
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-21988] [data modyf. 22-11-2017 08:54]
4. Śladami kobiet 2017, Agnieszka Szczap , Katarzyna Turonek-Ostrowska , Na Winnicy, nr 1, 19, http://www.tmzg.org.pl/index.html
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-21652] [data modyf. 08-09-2017 09:03]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges 2017, / (Red.) Bohdan Halczak , Barbara Szura , Bernadetta Nitschke-Szram , Ewaryst Kowalczyk , Sławomir Maciejewski , Michał Zieliński , Agnieszka Szczap , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, s. 300.- ISBN: 9788378422893 https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991017851569705066
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5615] [data modyf. 04-09-2017 09:50]
[7.6] [0.38]