PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Tomasz Mróz

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 1960 - 2021
Znaleziono 131 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym / Stanisław Lisiecki; oprac. i red. nauk. 2021, Tomasz Mróz , Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, s. 367, (Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej, T.1), ISBN: 9788366315754, bibliogr. OPlatonie,Arystotelesieiosobiesamym/StanisławLisiecki - (Praca jest wynikiem realizacji projektu nr 2017/25/B/HS1/01934 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki)
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100)
[WZ-15805] [data modyf. 30-06-2021 11:23]
[100] [1]
2. Plato in Poland 1800-1950 : Types of Reception - Authors - Problems 2021, Tomasz Mróz , Baden-Baden: Academia Verlag; Nomos Verlagsgesellschaft, s. 480, (Academia Philosophical Studies, 75), ISBN: 9783896659460, bibliogr. summ. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783896659477/plato-in-poland-1800-1950?l=de
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100)
[WZ-15756] [data modyf. 05-05-2021 09:17]
[100] [1]
3. Selected Issues in the History of Polish Philosophy : Erasmus Lectures at Vilnius University 2016, Tomasz Mróz , Vilnius: Vilnius University Publishing House, s. 102, , ISBN: 9786094597817,
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-13514] [data modyf. 23-01-2017 08:51]
4. Platon w Polsce 1800-1950 : Typy recepcji - autorzy - problemy 2012, Tomasz Mróz , Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, s. 496, (Fundamenta. Studia z historii filozofii, t. LXXIV), ISBN: 9788361199625,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-11295] [data modyf. 11-01-2013 10:31]
5. Wincenty Lutosławski (1863 - 1954). Jestem Obywatelem Utopii 2008, Tomasz Mróz , Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 291, (Komisja Historii Nauki. Monografie, 15), ISBN: 9788360183830,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-8776] [data modyf. 19-11-2008 11:39]
6. Wincenty Lutosławski i Stefan Pawlicki : spory i ich konsekwencje: referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU w dniu 23 czerwca 2004 r. 2004, Tomasz Mróz , Kraków: Polska Akademia Umiejętności Komisja Historii Nauki, s. 32, 
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-7014] [data modyf. 30-11-2004 13:38]
7. Wincenty Lutosławski : polskie badania nad Platonem 2003, Tomasz Mróz , Zielona Góra: nakładem autora, s. 185, , ISBN: 839205220X,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-6847] [data modyf. 22-04-2004 15:11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Lewis Campbell's Studies on Plato and their Philosophical Significance 2019, Tomasz Mróz , W: Platonism and its Legacy: Selected Papers fom the Fifteenth Annual Conference o the International Society for Neoplatonic Studies, 2019 / ed. by John F. Finamore, Tomáš Nejeschleba, UK: The Prometheus Trust, International Society for Neoplatonic Studies, s. 387--404, ISBN: 9781898910886
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21027] [data modyf. 09-09-2019 11:26]
[5] [1]
2. Między Niemcami a Rosją. Józefa Jeżowskiego postulaty badań nad Platonem 2018, Tomasz Mróz , W: Idea i światopogląd: Z badań nad historią filozofii polskiej i jej okolicami, 2018 / red. nauk. Tomasz Herbich, Wawrzyniec Rymkiewicz, Andrzej Wawrzynowicz, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, s. 105--120, ISBN: 9788365787231
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20375] [data modyf. 01-10-2018 10:05]
[20] [1]
3. Polish Studies on Plato under the Oppression of Censorship: Lutoslawski - Lisiecki - Witwicki 2018, Tomasz Mróz , W: Censorship, Politics and Oppression, 2018 / ed. by Marta Maciejewska and Wojciech Owczarski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 137--148, ISBN: 9788378656159 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4297713&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20062] [data modyf. 11-05-2018 12:55]
[20] [1]
4. Wiktor Wąsik wobec niektórych współczesnych mu zjawisk w polskiej filozofii i historiografii filozofii 2017, Tomasz Mróz , W: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej: VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronislawa F. Trentowskiego, 2017 / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna", (Pedagogika Filozoficzna, T. VII), s. 409--419, ISBN: 9788393917563
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19905] [data modyf. 07-03-2018 09:41]
[5] [1]
5. Rara avis przekładów Platona. "Eutyfron" w tłumaczeniu Józefa Marii Bocheńskiego 2015, Tomasz Mróz , W: Homo moralis - homo creativus: Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015 / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 121--131, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-17302] [data modyf. 09-11-2015 10:37]
6. Bertrand Russell, Karl Rajmund Popper i Władysław Witwicki o komunizmie i totalitaryzmie Platona 2014, Tomasz Mróz , W: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, 2014 / pod red. Macieja Woźniczki, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 307--317, ISBN: 9788374554046
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16333] [data modyf. 04-11-2014 13:28]
7. Polscy filozofowie chrześcijańscy wobec Platona 2014, Tomasz Mróz , W: Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej: Inspiracje - krytyka, 2014 / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 369--380, ISBN: 9788377029312
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16971] [data modyf. 29-06-2015 09:55]
8. Wincenty Lutosławski Platonic Studies: Plato as an inspiration for Polish Messianism 2014, Tomasz Mróz , W: Metaphysical Patterns in Platonism: Ancient, Medieval, Renaissance, and Modern Times, 2014 / ed. by John F Finamore, Robert M Berchman, Dilton Marsh: The Prometheus Trust, s. 185--198, ISBN: 9781898910831
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16367] [data modyf. 13-11-2014 10:42]
9. Biografistyka filozoficzna jako dziedzina historii filozofii i narzędzie jej popularyzacji 2013, Tomasz Mróz , W: Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, 2013 / pod red. Macieja Woźniczki i Marka Rembierza, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 171--180, ISBN: 9788391860762
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15625] [data modyf. 05-11-2013 15:24]
10. Platon Stefana Pawlickiego i Platonica 2013, Tomasz Mróz , W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013 / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków: Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, nr 4), s. 7--25, ISBN: 9788360967676
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15772] [data modyf. 08-01-2014 09:23]
11. Sprawozdania z referatów z Międzynarodowego Kongresu Uczonych Katolickich (Monachium 1900). Stylometria a Platońska chronologia / tłum. z j. niem. 2013, Tomasz Mróz , W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013 / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków: Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, nr 4), s. 95--96, ISBN: 9788360967676
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-15774] [data modyf. 08-01-2014 09:36]
12. Sprawozdania z referatów z Międzynarodowego Kongresu Uczonych Katolickich (Monachium 1900). Czas powstania Platońskiego "Fajdrosa" / tłum. z j. niem. 2013, Tomasz Mróz , W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013 / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków: Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, nr 4), s. 93--94, ISBN: 9788360967676
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-15773] [data modyf. 08-01-2014 09:33]
13. Stefan Pawlicki (1839-1916) - od doktora Uniwersytetu Wrocławskiego do profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, Tomasz Mróz , W: Filozofia we Wrocławiu: Dzieje - postacie - problemy, 2013 / pod red. Leona Miodońskiego. tom I, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 131--147, ISBN: 9788362563364
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15983] [data modyf. 15-04-2014 11:54]
14. Personalistyczna antropologia Wincentego Lutosławskiego 2012, Tomasz Mróz , W: Szkice o godności człowieka, 2012 / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--105, ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14702] [data modyf. 17-09-2012 08:11]
15. SofÍa Casanova Lutosławska oczyma męża. Fascynacja - rozczarowanie - pogodzenie 2012, Tomasz Mróz , W: Sofía Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, 2012 / pod red. naukową Marii Filipowicz-Rudek i Piotra Sawickiego, Drozdowo: Fundacja Narwiańska i Muzeum Przyrody w Drozdowie, s. 105--122, ISBN: 9788393150052
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15325] [data modyf. 10-05-2013 11:16]
16. Interpretacje "Państwa" Platona w kontekście światopoglądu i warunków politycznych w Polsce od przełomu XIX i XX wieku do połowy wieku XX 2011, Tomasz Mróz , W: Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 2011 / red. Stanisław Janeczek, Rafał Charzyński, Michał Maciołek, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 189--198, ISBN: 9788377023471
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14179] [data modyf. 26-01-2012 18:03]
17. Recepcja badań Schleiermachera nad Platonem w Polsce w XIX w. Przykładowe stanowiska 2011, Tomasz Mróz , W: Filozofia polska w tradycji europejskiej, 2011 / red. Stanisław Pieróg, Magdalena Bieniak-Nowak, Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Piotr Ziemski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, s. 91--100, ISBN: 9788387963637
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-13644] [data modyf. 20-10-2011 10:50]
18. Woyczyński Benedykt 2011, Tomasz Mróz , W: Encyklopedia Filozofii Polskiej, 2011 / red. Andrzej Maryniarczyk et al.. tom 9, M-Ż, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 841--842, ISBN: 9788360144466
Kod: ENC-H BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-15000] [data modyf. 11-01-2013 09:50]
19. Wincenty Lutosławski czyli dorobek życia wobec wyzwań przyszłości (1946/1948)/ artykuł przełożył 2010, Tomasz Mróz , W: Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, 2010 / red. nauk. Tomasz Mróz, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--266, ISBN: 9788374813495
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-12251] [data modyf. 05-10-2010 12:22]
20. Wincenty Lutosławski i Platon jako socjalista oraz spirytualista (1897/1899)/ tekst przełożył 2010, Tomasz Mróz , W: Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, 2010 / red. nauk. Tomasz Mróz, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--95, ISBN: 9788374813495
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-12250] [data modyf. 05-10-2010 12:19]
21. Filozofia polska czy filozofia w Polsce? Opinie pierwszych polskich historyków filozofii 2009, Tomasz Mróz , W: Filozofia jako mądrość bycia: Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009 / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--44, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11411] [data modyf. 28-10-2009 08:41]
22. Kulturozofia wobec zagadnienia filozofii polskiej 2009, Tomasz Mróz , W: Człowiek świadomością istnienia: prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, 2009 / pod red. Włodzimierza Zięby, przy współpracy Krzysztofa J. Kiliana, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 641--655, ISBN: 9788373384606
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12108] [data modyf. 09-07-2010 08:57]
23. Rola dialogu Gorgiasz w Karla R. Poppera interpretacji Platona i w pierwszych głosach krytycznych 2009, Tomasz Mróz , W: Kolokwia Platońskie: Gorgiasz, 2009 / pod red. Artura Pacewicza, Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydaw. ATUT, (Collectanae Philosophicae, VIII), s. 189--203, ISBN: 9788374325714
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11771] [data modyf. 25-02-2010 08:31]
24. Platon jako psychagog w ujęciu Stefana Pawlickiego 2008, Tomasz Mróz , W: Polskie ethos i logos, 2008 / pod red. Jana Skoczyńskiego, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 67--76, ISBN: 9788371880773
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10466] [data modyf. 26-09-2008 14:37]
25. Dialog Platona "Teajtet" w sporze między Stefanem Pawlickim a Wincentym Lutosławskim 2007, Tomasz Mróz , W: Kolokwia Platońskie: Teajtet, 2007 / pod red. Artura Pacewicza, Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, (Collectanae Philosophicae, I), s. 201--213, ISBN: 9788360732120
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9863] [data modyf. 18-03-2008 09:21]
26. Nowe teksty z filozofii polskiej XIX i XX wieku (W. Lutosławski i B. Woyczyński) 2007, Tomasz Mróz , W: Historia filozofii polskiej: dokonania - poszukiwania - projekty, 2007 / red. nauk. Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Stanisława Pieróg, Piotr Ziemski, Warszawa: Wydaw. Naukowe "Semper", s. 78--88, ISBN: 9788375070217
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9861] [data modyf. 13-03-2008 16:59]
27. Platonizm i mesjanizm w twórczości Wincentego Lutosławskiego (1863 - 1954) 2007, Tomasz Mróz , W: Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, 2007 / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Zbigniewa Stachowskiego, Rzeszów: Wydaw. Naukowe "Collegium Philosophicum", s. 309--320, ISBN: 9788392562801
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9860] [data modyf. 13-03-2008 16:55]
28. Wincenty Lutosławski Platonic Studies: Plato as an inspiration for Polish Messianism 2007, Tomasz Mróz , W: Metaphysical Patterns in Platonism: Ancient, Medieval, Renaissance, and Modern Times, 2007 / John F. Finamore, Robert M. Berchman (Eds.), -: University Press Of The South, s. 225--240, ISBN: 1931948674
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9931] [data modyf. 02-04-2008 09:14]
29. Poglądy filozoficzne Wincentego Lutosławskiego jako synteza polskiego mesjanizmu 2006, Tomasz Mróz , W: Wincenty Lutosławski: oblicza różnorodności, 2006 / pod red. Adama Pawłowskiego i Roberta Zaborowskiego, Drozdowo: Muzeum Przyrody, s. 87--109, ISBN: 9788392426714
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8890] [data modyf. 13-03-2007 14:08]
30. Dwaj polscy badacze Platona: Stefan Pawlicki i Wincenty Lutosławski 2005, Tomasz Mróz , W: Filozofia i czas przeszły: profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin, 2005 / red. Barbara Szotek, Andrzej J. Norasa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 134--147
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8275] [data modyf. 25-04-2006 13:07]
31. Miejsce Platona w historii metafizyki według Wincentego Lutosławskiego 2005, Tomasz Mróz , W: Propositiones: prace zebrane, 2005 / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Zielona Góra: Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--94, ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7668] [data modyf. 30-09-2005 12:41]
32. "Metafizyka" Wincentego Lutosławskiego 2004, Tomasz Mróz , W: Metafizyka / Wincenty Lutosławski, 2004 / tekst do druku przygotował wstępem i przypisami opatrzył oraz indeks sporządził Tomasz Mróz, Drozdowo: Muzeum Przyrody, s. 7--31, ISBN: 8391377636
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7315] [data modyf. 04-05-2005 17:21]
33. Naród polski (fragmenty) / Wincenty Lutosławski; tł. z ang. 2004, Tomasz Mróz , W: Dusza polska i rosyjska: od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna *, 2004 / pod red. Andrzeja de Lazari, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, (Antologie), s. 110--119, ISBN: 8391804631
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-6237] [data modyf. 22-01-2004 17:01]
34. Filozofia mesjanistyczna i twórczość naukowa Wicentego Lutosławskiego 2002, Tomasz Mróz , W: Fenomén mesianizmu: filozofické, teologické a literárnohistorické reflexie, 2002. 2, Prešov: Filozofická fakulta v Prešove Prešovská univerzita, (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 54/136), s. 120--138, ISBN: 808068085X
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5218] [data modyf. 19-11-2002 14:18]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Letters of Bertrand Russell and Wincenty Lutosławski on Immortality, Matter and Plato 2020, Tomasz Mróz , Russell - Journal of the Bertrand Russell Studies, Vol. 40, Iss. 1, 27--42, ISSN: 0036-0163, eISSN: 1913-8032,
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.15173/russell.v40i1.4417
[AWCZ-25562] [data modyf. 25-08-2020 11:40]
[70] [1]
2. Polscy historycy filozofii greckiej w Atenach. Fascynacje i rozczarowania 2019, Tomasz Mróz , Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 24, 85--103, ISSN: 1428-2631, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Athens, Greek philosophy, Tadeusz Sinko, Wincenty Lutosławski, Wojciech Dzieduszycki, Władysław Witwicki, historiography of philosophy
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.35757/CIV.2019.24.06
[AWCZ-24864] [data modyf. 27-01-2020 11:56]
[40] [1]
3. Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830-1908) 2018, Tomasz Mróz , Studia Historiae Scientiarum, 17, 341--364,
Słowa kluczowe: E. Zeller, F. Susemihl, J. Martineau, L. Campbell, P. Shorey, Plato, Platon, T. Gomperz, W. H. Thompson, W. Lutosławski, W.H. Thompson, chronologia dialogów, chronology of the dialogues, correspondence, korespondencja
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) DOI: 10.4467/2543702XSHS.18.012.9332 Cytowania wg Scopus: 0 [20-09-2021]
[AWCZ-23474] [data modyf. 04-01-2019 10:36]
[9] [1]
4. Historiography of philosophy and national tradition. Some reflections on the basis of discussions on the history of Polish philosophy 2018, Tomasz Mróz , Gumanitarni Studii, v. 31, 81--93, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: East-Central Europe, history of Polish philosophy, methodology of history of philosophy, philosophical heritage
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23968] [data modyf. 29-03-2019 09:31]
[5] [1]
5. Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości 2018, Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 7--23, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aristotle, Arystoteles, Ateny, Likejon, Lyceum, the Athens
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-23672] [data modyf. 14-02-2019 11:33]
[7] [1]
6. Plato's Reception in Polish Philosophy (1800-1950): An Outline 2018, Tomasz Mróz , Platonovskie Isledovaniâ, 2 (9), 158--180, ISSN: 2410-3047, eISSN: 2619-0745,
Słowa kluczowe: Plato's reception, Platonism, Polish philosophy of 19?20 centuries
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23473] [data modyf. 04-01-2019 10:03]
[5] [1]
7. Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research" 2018, Tomasz Mróz , Sententiae, 37 (1), 130--135, ISSN: 2075-6461, eISSN: 2308-8915,
Słowa kluczowe: comparative research, historiography of national philosophies, history of polish philosophy, interdisciplinary approach, philosophical tradition
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.22240/sent37.01.130 Cytowania wg Scopus: 0 [20-09-2021]
[AWCZ-23392] [data modyf. 04-12-2018 10:31]
[5] [1]
8. Scottish-Polish Cooperation on Plato at the Turn of the Twentieth Century 2018, Tomasz Mróz , Journal of Scottish Philosophy, Vol. 16, Iss. 2, 125--145, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: L. Campbell, Plato, Plato scholarship, St Andrews, W. Lutoslawski
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.3366/jsp.2018.0193 Cytowania wg Scopus: 1 [20-09-2021]
[AWCZ-22780] [data modyf. 24-05-2018 11:53]
[10] [1]
9. Nieukończony doktorat Tadeusza Micińskiego o nieśmiertelności duszy w filozofii Platona 2017, Tomasz Mróz , Pamiętnik Literacki, CVIII, 1, 135--148, ISSN: 0031-0514, summ. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Frcin.org.pl%2FContent%2F64665%2FWA248_82667_P-I-30_mroz-nieukonczony_o.pdf&clen=918386&chunk=true
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-21263] [data modyf. 13-04-2017 09:07]
[12] [1]
10. Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878-1948) 2017, Tomasz Mróz , Folia Philosophica, vol. 38, 39--48, ISSN: 2353-9445, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9445-year-2017-volume-38-article-5211
Słowa kluczowe: Plato, Plato's reception in Poland, W. Witwicki
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-22260] [data modyf. 26-01-2018 12:51]
[8] [1]
11. Jan Bartunek (1859-1912) - nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie jako badacz i użytkownik filozofii antycznej 2016, Tomasz Mróz , Galicja. Studia i Materiały: Filozofia w Galicji, t. 2, 148--167, ISSN: 2450-5854, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: J. Bartunek, ancient philosophy, filozofia antyczna, filozofia gimnazjalna, unior secondary school (gymnasium) philosophy
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-20938] [data modyf. 24-01-2017 11:13]
12. Stefana Pawlickiego obrona Ksantypy 2016, Tomasz Mróz , Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, XXII, nr 22, 123--138, ISSN: 1732-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: E. Zeller, Ksantypa, S. Pawlicki, Socrates, Sokrates, Xanthippe, marriage, małżeństwo, recepcja antyku, reception of antiquity
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-21943] [data modyf. 10-11-2017 10:39]
13. Dwa listy Leona Chwistka o jego inspiracjach i stanie filozofii w Polsce 2015, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, t. 8, 5--23, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-22315] [data modyf. 07-02-2018 13:26]
14. Historia i recepcja Antoniego Bronikowskiego tłumaczeń dialogów Platona 2014, Tomasz Mróz , Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. 59, nr 1, 53--82, ISSN: 0023-589X, eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-18559] [data modyf. 13-11-2014 10:32]
15. Plato in Polish philosophy and literature, 1800-1950 2014, Tomasz Mróz , The Classics Library Journal: Classical Reception in Classics Teaching, 38--41,
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-17918] [data modyf. 10-02-2014 08:37]
16. "Uczta" w przekładzie W. Witwickiego jako punkt zwrotny w polskiej recepcji dialogów Platona 2014, Tomasz Mróz , Lectiones & Acroases Philosophicae: Kolokwia Platońskie. "Sympozjon", VII, 2, 129--150, ISSN: 2082-9221,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-19107] [data modyf. 29-06-2015 09:34]
17. Wiktor Potempa (1887-1942) - badacz Platona rodem z Górnego Śląska 2014, Tomasz Mróz , Folia Philosophica, Vol. 32, 65--83, ISSN: 2353-9445,
Słowa kluczowe: Platon, Wiktor Potempa, filozofia chrześcijańska, recepcja Platona w Polsce
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-31021] [data modyf. 13-11-2014 10:56]
18. "Fedros był dzieckiem pierwszej miłości". Stefan Pawlicki wobec Schleiermacherowskiego odczytania "Fajdrosa" 2013, Tomasz Mróz , Lectiones & Acroases Philosophicae: Kolokwia Platońskie: Fajdros, VI, 2, 189--205, ISSN: 2082-9221, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-17989] [data modyf. 17-03-2014 13:14]
19. Polskie tłumaczenie "Menexenosa" a polski filhellenizm 2013, Tomasz Mróz , Littera Antiqua, nr 7, 81--96,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-18047] [data modyf. 22-04-2014 07:45]
20. Radiowa adaptacja Platońskich dialogów w przekładzie W. Witwickiego i jej recepcja na seminarium filozoficznym H. Jakubanisa w KUL 2013, Tomasz Mróz , Roczniki Filozoficzne, tom LXI, nr 1, 43--71, ISSN: 0035-7685, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jakubanis, KUL, Platon, Sokrates, Witwicki, recepcja Platona w Polsce
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-17496] [data modyf. 23-09-2013 11:45]
21. Stanisław Witkowski o Władysławie Witwickim 2013, Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne, 11(46), 81--85, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-17943] [data modyf. 19-02-2014 15:10]
22. Witwicki jako filolog / Stanisław Witkowski; oprac. 2013, Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne, 11(46), 86--96, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-17944] [data modyf. 19-02-2014 15:13]
23. Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872-1960) 2013, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, tom 6, 157--177, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-18046] [data modyf. 22-04-2014 07:39]
24. Między Bronikowskim a Witwickim. Poczet zapomnianych polskich tłumaczy Platona 2012, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 7, 203--226, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-30689] [data modyf. 31-07-2013 09:23]
25. On the Reception of Plato's Political Ideas in Polish Philosophy of the First Half of the Twentieth Century 2012, Tomasz Mróz , Problemos, 81, 124--130, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Plato, Plato reception, Polish philosophy, Politeia
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 0 [20-09-2021]
[AWCZ-16382] [data modyf. 16-04-2012 08:24]
26. Platon w głuszy Kraśnika. O "Rozmowach Platona" Franciszka Karpińskiego 2012, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej: Oświecenie, tom 4/5, 199--228, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 1)
[AWCZ-17897] [data modyf. 30-01-2014 12:11]
27. Wydanie archiwaliow ze spuścizny Marii Ossowskiej 2012, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej: Oświecenie, tom 4/5, 351--355, ISSN: 1689-6289,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-17898] [data modyf. 30-01-2014 12:14]
28. Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławski, S. Themerson) 2011, Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. Vi, fasc. 3, 71--82, ISSN: 1895-8001, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-15993] [data modyf. 09-11-2011 09:19]
29. Dwa wizerunki Platona w twórczości Wladysława Tatarkiewicza 2011, Tomasz Mróz , Filo-Sofija, nr 13-14, 535--557, ISSN: 1642-3267, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16236] [data modyf. 30-01-2012 09:28]
30. Felicjan Antoni Kozłowski (1805-1870) - pierwszy tłumacz dialogów Platona na język polski 2011, Tomasz Mróz , Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii ; Warszawa, 56, 33--52, ISSN: 0066-6874, summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-30198] [data modyf. 24-11-2011 11:37]
31. Platon w Atenach Wołyńskich. Z działalności Michała Jurkowskiego w Krzemieńcu 2011, Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne: Polska Akademia Nauk, 9, 151--161, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-30334] [data modyf. 10-04-2012 10:44]
32. Sokrates i Platon w interpretacji konserwatywnego polityka i filozofa Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909) 2011, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 6, 221--248, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-30431] [data modyf. 25-09-2012 07:25]
33. Some Remarks on the Nineteenth Century Studies of the "Euthyphro" in Poland 2011, Tomasz Mróz , Peitho : examina antiqua, 1, 191--202, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adamski, Euthyphro, Jezierski, Lutosławski, Pawlicki, Plato, Tralka
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30346] [data modyf. 18-04-2012 10:02]
34. Dyskusja nad pojęciem filozofii polskiej u progu lat siedemdziesiątych XX wieku 2010, Tomasz Mróz , Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 23--41, ISSN: 1897-9742, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-14882] [data modyf. 09-07-2010 09:41]
35. "'Philebus' Interpreted By Paul Natorp and Wincenty Lutoslawski" in Plato's Philebus: Selected Papers from the Eighth Symposium Platonicum. 2010, Tomasz Mróz , The Philosopher's Index, Vol. 44, No. 3, 519 [abstr.],
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-15474] [data modyf. 24-02-2011 10:27]
36. Platon jako miara filozoficznej doskonałości w pracach historycznofilozoficznych Adama I. Zabellewicza (część II) 2010, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 5, 245--256, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30278] [data modyf. 13-02-2012 09:00]
37. Platon w "Biesiadach filozoficznych" Piotra Semenenki 2010, Tomasz Mróz , Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, R. 16, nr 15-16, 73--126, ISSN: 1732-0356, summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30189] [data modyf. 14-11-2011 09:39]
38. Wokół Platona w "Rozmowach zmarłych" Ignacego Krasickiego 2010, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 5, 257--277, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30279] [data modyf. 13-02-2012 09:01]
39. Z badań Ryszarda Jadczaka nad spuścizną korespondencyjną Kazimierza Twardowskiego 2010, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, tom 2/3 (2009/2010), 147--165, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-15183] [data modyf. 18-11-2010 08:45]
40. Juliana Kurtza próba pogodzenia filozofii dziejów Cieszkowskiego z chrześcijańskim odczytaniem Platona 2009, Tomasz Mróz , Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 9, 91--101,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-15786] [data modyf. 21-07-2011 13:54]
41. Platon jako miara filozoficznej doskonałości w pracach historycznofilozoficznych Adama I. Zabellewicza (cz. I) 2009, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 4, 167--180, ISSN: 1897-8584,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29899] [data modyf. 18-11-2010 08:30]
42. Platon w Japonii: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość/ Noburu Notomi ; przełożył 2009, Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny, nr 1, 101--112, ISSN: 0035-9599,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-14425] [data modyf. 28-01-2010 09:41]
43. Rudolf Haym (1821-1901) i jego zielonogórskie korzenie 2009, Tomasz Mróz , Anna Janczys , Studia Zachodnie, T. 11, 71--87, ISSN: 1428-0663, fot. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29741] [data modyf. 25-03-2010 09:38]
44. Benedykt Woyczyński - stracona szansa polskiej historiografii filozofii starożytnej 2008, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 3, 173--184, ISSN: 1897-8584,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29615] [data modyf. 30-09-2009 13:57]
45. Bertranda Russella spotkanie z Wincentym Lutosławskim 2008, Tomasz Mróz , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 17, Nr 1, 83--100, ISSN: 1230-1493, summ.
Słowa kluczowe: B. Russell, Platon, W. Lutosławski, mesjanizm, reinkarnacja, teoria materii
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-13546] [data modyf. 03-02-2009 10:25]
46. Kazimierz Twardowski i Wincenty Lutosławski. Z dziejów polskich dyskusji filozoficznych 2008, Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny, nr 4, 577--605, ISSN: 0035-9599, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13650] [data modyf. 25-03-2009 12:43]
47. Kotarbiński postawiony do kąta 2008, Tomasz Mróz , Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 151--154, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-13254] [data modyf. 25-09-2008 10:47]
48. Ksiądz Edward Narbutt - Narbutowicz proboszcz parafii polsko - katolickiej w Łomży w listach do filozofa Wincentego Lutosławskiego 2008, Tomasz Mróz , Studia Łomżyńskie: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, tom 19, 219--227,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29522] [data modyf. 16-04-2009 18:02]
49. Metoda historii filozofii wedle Stefana Pawlickiego 2008, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, tom 1, 141--162, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-14039] [data modyf. 30-09-2009 13:50]
50. Metafizyka - nieznana książka Wincentego Lutosławskiego 2007, Tomasz Mróz , Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii ; Warszawa, 52, 295--308, ISSN: 0066-6874, summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-29328] [data modyf. 26-05-2008 10:58]
51. Wincenty Lutosławski w Wilnie (1919 - 1931). Próby sprowadzenia M. Borowskiego, powołanie T. Czeżowskiego i doktorat B.Woyczyńskiego 2007, Tomasz Mróz , Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 52, nr 3/4, 97--130, ISSN: 0023-589X, eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-12860] [data modyf. 13-03-2008 16:48]
52. Wincenty Lutosławski - rys biograficzny 2006, Tomasz Mróz , Studia Łomżyńskie: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, tom 17, 179--187,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-28969] [data modyf. 24-04-2007 11:57]
53. Listuvanna Kazimira Tvardovskogo ta Vincenta Lutoslavckogo 2005, Tomasz Mróz , Filosofs'ki pošuki: piznanna: epistemologičnij, ontologičnij ta social'nij vimiri, XIX, 193--202,
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10828] [data modyf. 25-04-2006 14:57]
54. Mesjanizm na tle dziejów filozofii 2005, Tomasz Mróz , Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach(Seria: Wydział Zarządzania i Administracji), T. 10, 47--62,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28383] [data modyf. 18-10-2005 11:04]
55. Starania Wincentego Lutosławskiego o krakowską katedrę filozofii 2005, Tomasz Mróz , Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1, 79--94, ISSN: 0023-589X, eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10271] [data modyf. 25-05-2005 13:27]
56. Wincenty Lutosławski i Stefan Pawlicki. Spory i ich konsekwencje 2005, Tomasz Mróz , Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, T. 7, 292--322,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28727] [data modyf. 12-09-2006 09:27]
57. Mesjanizm jako zwieńczenie rozwoju ludzkiej myśli w filozofii Wincentego Lutosławskiego 2004, Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny, nr 4, 567--589, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-10255] [data modyf. 04-05-2005 13:34]
58. Niepisane nauki Platona 2003, Tomasz Mróz , Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach(Seria: Wydział Zarządzania i Administracji), T. 9, 113--123,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-27773] [data modyf. 19-12-2003 13:51]
59. Popularyzatorska działalność wykładowa Wincentego Lutosławskiego 2002, Tomasz Mróz , Wszechnica Polska: kwartalnik naukowy, nr 4, 79--92,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-9246] [data modyf. 25-11-2003 13:25]
60. Platon - atomista? 2001, Tomasz Mróz , Meander, nr3/4, 217--229,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8774] [data modyf. 17-02-2003 17:26]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Plato Reception in Polish Philosophy 1800-1950. An Outline 2018, Tomasz Mróz , W: 26th International Conference: "The Universe of Platonic Thought": Plato's Heritage from a Historical View: Intellectual Transformations and New Research Strategies, Saint Petersburg, Rosja, Saint Petersburg: Russian Chrustian Academy for the Humanities, 2018, s. 59--65, ISBN: 9785990952737
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23439] [data modyf. 26-04-2019 09:50]
2. W poszukiwaniu amerykańskiego Platona: Paul Shorey (1857-1934) 2015, Tomasz Mróz , W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, Polska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 546, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22518] [data modyf. 09-02-2017 11:51]
3. The Reception of Schleiermacher's View on Plato in 19th Century Poland 2009, Tomasz Mróz , W: Literary, Philosophical, and Religious Studies in the Platonic Tradition: Papers from the 7th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Kraków, Polska, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2013, s. 179--189, ISBN: 9783896655769
Kod: KON-H-ANG BibTeX (pkt. 5)
[KONF-20961] [data modyf. 10-09-2013 14:03]
4. Her Armeńczyk w "Królu-Duchu". Antyczne źródła mitu 2011, Tomasz Mróz , W: Mit. Historia. Kultura: materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski, Kraków, Polska, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 95--107
Kod: KON-H-NANG BibTeX (pkt. 4)
[KONF-20496] [data modyf. 12-10-2012 07:21]
5. Ostatnie lata Wincentego Lutosławskiego w Krakowie 2004, Tomasz Mróz , W: Wincenty Lutosławski 1863-1954: materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004 r., Kraków, Polska, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010, s. 27--51, ISBN: 9788376760513
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19884] [data modyf. 20-01-2011 09:50]
6. Philebus Interpreted by Paul Natorp and Wincenty Lutosławski 2007, Tomasz Mróz , W: Plato's Philebus: Selected Papers from the Eighth Symposium Platonicum, Dublin, Irlandia, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2010, s. 382--389, ISBN: 9783896654793
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19660] [data modyf. 13-07-2010 10:00]
7. Mesjanizm narodowy a problem integracji 2002, Tomasz Mróz , W: Filozofia w Szkole: tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej, Kielce, Polska, Kielce: Wydaw. Phaenomena, 2003, T. 4, s. 85--95, ISBN: 839102167X
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15757] [data modyf. 23-09-2003 12:00]
8. "Ojcobójstwo Parmenidesa" i jego rola dla kosmologii Platona 2001, Tomasz Mróz , W: Kolokwia Platońskie: studia: [materiały konferencji], Karpacz, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Arboretum, 2003, s. 219--232, ISBN: 8386308818
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16041] [data modyf. 25-11-2003 13:34]
9. Filozofia narodowa jako podstawa wychowania i edukacji myśli Wincentego Lutosławskiego 2001, Tomasz Mróz , W: Filozofia w Szkole: materiały konferencji naukowej, Kielce, Polska, Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, 2002, 3: Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, s. 364--376, ISBN: 8391021629
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14991] [data modyf. 25-09-2002 14:15]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Platonica : Stefan Pawlicki CR 2013, / (Red.) Tomasz Mróz , .- Kraków: Komisja Studiow Zmartwychwstańczych, 2013, s. 96.- ISBN: 9788360967676
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-5162] [data modyf. 08-01-2014 09:40]
2. Platon w Polsce 1800-1950. Antologia 2010, / (Red.) Tomasz Mróz , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 293.- ISBN: 9788374813495
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4782] [data modyf. 05-10-2010 12:26]
3. Propositiones 2005, / (Red.) Tomasz Mróz , Marcin Sieńko , .- Zielona Góra: Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 185.- ISBN: 839217200X
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4160] [data modyf. 10-10-2005 16:49]
4. Metafizyka / Wincenty Lutosławski 2004, / (Red.) Tomasz Mróz , .- Drozdowo: Muzeum Przyrody, 2004, s. 253.- ISBN: 8391377636
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4115] [data modyf. 04-05-2005 17:27]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
1. Ks. Stafan Pawlicki CR: Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej. Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, t. XIV // Wojciek Mleczko 2020, (Rec.) .- Wielogłos o Stefanie Pawlickim Tomasz Mróz , Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia.- 2020, Nr 2, s. 307--314
Kod: ROZ-7 BibTeX (pkt. 0)
[REC-2505] [data modyf. 09-03-2021 13:44]
2. Augusta Cieszkowskiego Pisma rozproszone: August Cieszkowski, (Pisma: t. I: Rozprawy filozoficzne i pisma krytyczne. Pisma polityczne i społeczne; t. II: Pisma ekonomiczne) // Andrzej Wawrzynowicz (wybór, wstęp i red.) 2019, (Rec.) Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej.- 2019, Vol. 14, s. 285--287
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2487] [data modyf. 28-08-2020 09:05]
3. Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle // Stefan Konstańczak 2019, (Rec.) .- Filozofia jako zwierciadło wieku Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką.- 2019, 13, s. 307--311
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.34768/ig .vi13.335
[REC-2485] [data modyf. 26-08-2020 09:33]
4. Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską // Joanna Zegzuła-Nowak 2018, (Rec.) Tomasz Mróz , Studia z Historii Filozofii.- 2018, 1 (9), s. 121--128
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2407] [data modyf. 15-03-2018 11:10]
5. Eucken i milczenieczasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty // Czesław Głombik 2017, (Rec.) .- O recepcji Euckena w Polsce Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2017, vol. XII, fasc. 2, s. 149--154
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2364] [data modyf. 29-09-2017 09:09]
6. Profil Arystotelesa // Enrico Berti 2017, (Rec.) .- Nowa monografia o Arystotelesie Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne.- 2017, 50, 15, s. 197--204
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2419] [data modyf. 15-06-2018 09:35]
7. "Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego. Przyczynek do badań nad inspiracjami lowańskimi w neoscholastyce polskiej" // Bożena Listkowska 2016, (Rec.) .- O polskiej neoscholastyce Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2016, XI, nr 2
Kod: ROZ-7 BibTeX (pkt. 0)
[REC-2330] [data modyf. 22-02-2017 09:16]
8. Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów; Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów // B. Listkowska, A. Andrzejuk (red.) 2014, (Rec.) .- Szkice do portretów polskich neotomistów Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej.- 2014, T. 7, s. 205--224
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2400] [data modyf. 22-02-2018 10:22]
9. Uczta // Platon 2013, (Rec.) .- Od "Biesiady" do "Uczty". Na marginesie najnowszego tłumaczenia i wydania "Uczty" Platona w przekladzie Andrzeja Serafina; wybór tekstów i redakcja naukowa Piotr Nowak; z komentarzami Benjamina, Chvatika, Gademera, Halperina, Leara, Nehamasa, Nowaka... Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny.- 2013, tom LXX, nr 4, s. 833--843
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2139] [data modyf. 12-06-2014 11:05]
10. Kleines Werklexikon Platon // Michael Erler 2012, (Rec.) Tomasz Mróz , Filo-Sofija.- 2012, nr 18, s. 351--355
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2064] [data modyf. 06-09-2013 09:12]
11. Husserl und die Polen : Frühgeschichte einer Rezeption // Czesław Głombik 2011, (Rec.) Tomasz Mróz , Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends.- 2011, Volume 35, s. 147--153
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1864] [data modyf. 21-10-2011 11:40]
12. Platonic Patterns. A Collection of Studies // Holger Thesleff 2010, (Rec.) Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny.- 2010, T. LXVII, nr 1, s. 177--184
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1825] [data modyf. 20-01-2011 09:59]
13. Postęp bez rozboju. Podstawy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego // Wiesława Sajdek 2009, (Rec.) .- Postęp bez rozboju, ale i badania bez postępu Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2009, vol. IV, fasc. 4
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1747] [data modyf. 23-02-2010 08:54]
14. Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu // Czesław Głombik 2008, (Rec.) .- Władysław Tatarkiewicz w trzech odsłonach Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2008, vol. III, fasc. 2, s. 132--139
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1624] [data modyf. 25-09-2008 10:23]
15. Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego 2005, (Rec.) Tomasz Mróz , Problemos.- 2005, vol. 67, s. 125--130
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1397] [data modyf. 21-06-2005 17:04]
16. Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego 2004, (Rec.) Tomasz Mróz , Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne.- 2004, T. 1, s. 175--182
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1388] [data modyf. 05-04-2005 18:28]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)
1. Wincenty Lutosławski - platonik i neomesjanista 2004, Tomasz Mróz , .- Uniwersytet Zielonogórski: Instytut Filozofii, 2004.- s. 413/ Promotor : prof. zw. dr hab. Ryszard Palacz
Kod: PHD BibTeX (pkt. 0)
[PHD-1390] [data modyf. 04-11-2004 17:24]