PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Tomasz Mróz

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 1960 - 2021
Znaleziono 135 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym / Stanisław Lisiecki; oprac. i red. nauk., 2021, Tomasz Mróz , Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki (#), s. 367, (Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej, T.1), ISBN: 9788366315754, bibliogr. http://derewiecki.pl/sklep/studia-i-teksty-z-dziejow-recepcji-filozofii-starozytnej/o-platonie-arystotelesie-i-o-sobie-samym/ - (Praca jest wynikiem realizacji projektu nr 2017/25/B/HS1/01934 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki)
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-15805] [data modyf. 15-12-2021 08:21]
[120] [1]
2. Plato in Poland 1800-1950 : Types of Reception - Authors - Problems, 2021, Tomasz Mróz , Baden-Baden: Academia Verlag; Nomos Verlagsgesellschaft (#), s. 480, (Academia Philosophical Studies, 75), ISBN: 9783896659460, bibliogr. summ. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783896659477/plato-in-poland-1800-1950?l=de
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-15756] [data modyf. 08-09-2021 13:01]
[120] [1]
3. Selected Issues in the History of Polish Philosophy : Erasmus Lectures at Vilnius University, 2016, Tomasz Mróz , Vilnius: Vilnius University Publishing House, s. 102, , ISBN: 9786094597817,
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-13514] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Platon w Polsce 1800-1950 : Typy recepcji - autorzy - problemy, 2012, Tomasz Mróz , Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, s. 496, (Fundamenta. Studia z historii filozofii, t. LXXIV), ISBN: 9788361199625,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-11295] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Wincenty Lutosławski (1863 - 1954). Jestem Obywatelem Utopii, 2008, Tomasz Mróz , Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 291, (Komisja Historii Nauki. Monografie, 15), ISBN: 9788360183830,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-8776] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Wincenty Lutosławski i Stefan Pawlicki : spory i ich konsekwencje: referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU w dniu 23 czerwca 2004 r., 2004, Tomasz Mróz , Kraków: Polska Akademia Umiejętności Komisja Historii Nauki, s. 32, 
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-7014] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Wincenty Lutosławski : polskie badania nad Platonem, 2003, Tomasz Mróz , Zielona Góra: nakładem autora, s. 185, , ISBN: 839205220X,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-6847] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Wstęp, 2021, Tomasz Mróz , W: O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym / Stanisław Lisiecki; oprac. i red. nauk., 2021, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki (#), (Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej, T.1), s. 7--17, ISBN: 9788366315754 http://derewiecki.pl/sklep/studia-i-teksty-z-dziejow-recepcji-filozofii-starozytnej/o-platonie-arystotelesie-i-o-sobie-samym/
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22730] [data modyf. 20-07-2022 08:12]
[20] [1]
2. Lewis Campbell's Studies on Plato and their Philosophical Significance, 2019, Tomasz Mróz , W: Platonism and its Legacy: Selected Papers fom the Fifteenth Annual Conference o the International Society for Neoplatonic Studies, 2019 / ed. by John F. Finamore, Tomáš Nejeschleba, UK: The Prometheus Trust, International Society for Neoplatonic Studies, s. 387--404, ISBN: 9781898910886 https://books.google.pl/books/about/Platonism_and_Its_Legacy.html?id=Ol8MyAEACAAJ&redir_esc=y
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21027] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
3. Między Niemcami a Rosją. Józefa Jeżowskiego postulaty badań nad Platonem, 2018, Tomasz Mróz , W: Idea i światopogląd: Z badań nad historią filozofii polskiej i jej okolicami, 2018 / red. nauk. Tomasz Herbich, Wawrzyniec Rymkiewicz, Andrzej Wawrzynowicz, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego (#), s. 105--120, ISBN: 9788365787231 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4440233&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20375] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
4. Polish Studies on Plato under the Oppression of Censorship: Lutoslawski - Lisiecki - Witwicki, 2018, Tomasz Mróz , W: Censorship, Politics and Oppression, 2018 / ed. by Marta Maciejewska and Wojciech Owczarski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (#), s. 137--148, ISBN: 9788378656159 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4297713&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20062] [data modyf. 22-06-2021 09:26]
[20] [1]
5. Wiktor Wąsik wobec niektórych współczesnych mu zjawisk w polskiej filozofii i historiografii filozofii, 2017, Tomasz Mróz , W: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej: VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronislawa F. Trentowskiego, 2017 / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna", (Pedagogika Filozoficzna, T. VII), s. 409--419, ISBN: 9788393917563 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4265558&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19905] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
[5] [1]
6. Rara avis przekładów Platona. "Eutyfron" w tłumaczeniu Józefa Marii Bocheńskiego, 2015, Tomasz Mróz , W: Homo moralis - homo creativus: Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015 / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 121--131, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-17302] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Bertrand Russell, Karl Rajmund Popper i Władysław Witwicki o komunizmie i totalitaryzmie Platona, 2014, Tomasz Mróz , W: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, 2014 / pod red. Macieja Woźniczki, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 307--317, ISBN: 9788374554046
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16333] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Polscy filozofowie chrześcijańscy wobec Platona, 2014, Tomasz Mróz , W: Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej: Inspiracje - krytyka, 2014 / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 369--380, ISBN: 9788377029312
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16971] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Wincenty Lutosławski Platonic Studies: Plato as an inspiration for Polish Messianism, 2014, Tomasz Mróz , W: Metaphysical Patterns in Platonism: Ancient, Medieval, Renaissance, and Modern Times, 2014 / ed. by John F Finamore, Robert M Berchman, Dilton Marsh: The Prometheus Trust, s. 185--198, ISBN: 9781898910831
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16367] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Biografistyka filozoficzna jako dziedzina historii filozofii i narzędzie jej popularyzacji, 2013, Tomasz Mróz , W: Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, 2013 / pod red. Macieja Woźniczki i Marka Rembierza, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 171--180, ISBN: 9788391860762
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15625] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Platon Stefana Pawlickiego i Platonica, 2013, Tomasz Mróz , W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013 / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków: Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, nr 4), s. 7--25, ISBN: 9788360967676
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15772] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Sprawozdania z referatów z Międzynarodowego Kongresu Uczonych Katolickich (Monachium 1900). Stylometria a Platońska chronologia / tłum. z j. niem., 2013, Tomasz Mróz , W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013 / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków: Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, nr 4), s. 95--96, ISBN: 9788360967676
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-15774] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Sprawozdania z referatów z Międzynarodowego Kongresu Uczonych Katolickich (Monachium 1900). Czas powstania Platońskiego "Fajdrosa" / tłum. z j. niem., 2013, Tomasz Mróz , W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013 / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków: Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, nr 4), s. 93--94, ISBN: 9788360967676
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-15773] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Stefan Pawlicki (1839-1916) - od doktora Uniwersytetu Wrocławskiego do profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, Tomasz Mróz , W: Filozofia we Wrocławiu: Dzieje - postacie - problemy, 2013 / pod red. Leona Miodońskiego. tom I, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 131--147, ISBN: 9788362563364
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15983] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Personalistyczna antropologia Wincentego Lutosławskiego, 2012, Tomasz Mróz , W: Szkice o godności człowieka, 2012 / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--105, ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14702] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. SofÍa Casanova Lutosławska oczyma męża. Fascynacja - rozczarowanie - pogodzenie, 2012, Tomasz Mróz , W: Sofía Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, 2012 / pod red. naukową Marii Filipowicz-Rudek i Piotra Sawickiego, Drozdowo: Fundacja Narwiańska i Muzeum Przyrody w Drozdowie, s. 105--122, ISBN: 9788393150052
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15325] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Interpretacje "Państwa" Platona w kontekście światopoglądu i warunków politycznych w Polsce od przełomu XIX i XX wieku do połowy wieku XX, 2011, Tomasz Mróz , W: Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 2011 / red. Stanisław Janeczek, Rafał Charzyński, Michał Maciołek, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 189--198, ISBN: 9788377023471
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14179] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Recepcja badań Schleiermachera nad Platonem w Polsce w XIX w. Przykładowe stanowiska, 2011, Tomasz Mróz , W: Filozofia polska w tradycji europejskiej, 2011 / red. Stanisław Pieróg, Magdalena Bieniak-Nowak, Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Piotr Ziemski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, s. 91--100, ISBN: 9788387963637
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-13644] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Woyczyński Benedykt, 2011, Tomasz Mróz , W: Encyklopedia Filozofii Polskiej, 2011 / red. Andrzej Maryniarczyk et al.. tom 9, M-Ż, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 841--842, ISBN: 9788360144466
Kod: ENC-H BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-15000] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Wincenty Lutosławski czyli dorobek życia wobec wyzwań przyszłości (1946/1948)/ artykuł przełożył, 2010, Tomasz Mróz , W: Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, 2010 / red. nauk. Tomasz Mróz, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--266, ISBN: 9788374813495
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-12251] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Wincenty Lutosławski i Platon jako socjalista oraz spirytualista (1897/1899)/ tekst przełożył, 2010, Tomasz Mróz , W: Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, 2010 / red. nauk. Tomasz Mróz, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--95, ISBN: 9788374813495
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-12250] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Filozofia polska czy filozofia w Polsce? Opinie pierwszych polskich historyków filozofii, 2009, Tomasz Mróz , W: Filozofia jako mądrość bycia: Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009 / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--44, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11411] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Kulturozofia wobec zagadnienia filozofii polskiej, 2009, Tomasz Mróz , W: Człowiek świadomością istnienia: prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, 2009 / pod red. Włodzimierza Zięby, przy współpracy Krzysztofa J. Kiliana, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 641--655, ISBN: 9788373384606
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12108] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Rola dialogu Gorgiasz w Karla R. Poppera interpretacji Platona i w pierwszych głosach krytycznych, 2009, Tomasz Mróz , W: Kolokwia Platońskie: Gorgiasz, 2009 / pod red. Artura Pacewicza, Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydaw. ATUT, (Collectanae Philosophicae, VIII), s. 189--203, ISBN: 9788374325714
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11771] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Platon jako psychagog w ujęciu Stefana Pawlickiego, 2008, Tomasz Mróz , W: Polskie ethos i logos, 2008 / pod red. Jana Skoczyńskiego, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 67--76, ISBN: 9788371880773
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10466] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Dialog Platona "Teajtet" w sporze między Stefanem Pawlickim a Wincentym Lutosławskim, 2007, Tomasz Mróz , W: Kolokwia Platońskie: Teajtet, 2007 / pod red. Artura Pacewicza, Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, (Collectanae Philosophicae, I), s. 201--213, ISBN: 9788360732120
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9863] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Nowe teksty z filozofii polskiej XIX i XX wieku (W. Lutosławski i B. Woyczyński), 2007, Tomasz Mróz , W: Historia filozofii polskiej: dokonania - poszukiwania - projekty, 2007 / red. nauk. Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Stanisława Pieróg, Piotr Ziemski, Warszawa: Wydaw. Naukowe "Semper", s. 78--88, ISBN: 9788375070217
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9861] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Platonizm i mesjanizm w twórczości Wincentego Lutosławskiego (1863 - 1954), 2007, Tomasz Mróz , W: Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, 2007 / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Zbigniewa Stachowskiego, Rzeszów: Wydaw. Naukowe "Collegium Philosophicum", s. 309--320, ISBN: 9788392562801
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9860] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Wincenty Lutosławski Platonic Studies: Plato as an inspiration for Polish Messianism, 2007, Tomasz Mróz , W: Metaphysical Patterns in Platonism: Ancient, Medieval, Renaissance, and Modern Times, 2007 / John F. Finamore, Robert M. Berchman (Eds.), -: University Press Of The South, s. 225--240, ISBN: 1931948674
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9931] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Poglądy filozoficzne Wincentego Lutosławskiego jako synteza polskiego mesjanizmu, 2006, Tomasz Mróz , W: Wincenty Lutosławski: oblicza różnorodności, 2006 / pod red. Adama Pawłowskiego i Roberta Zaborowskiego, Drozdowo: Muzeum Przyrody, s. 87--109, ISBN: 9788392426714
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8890] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Dwaj polscy badacze Platona: Stefan Pawlicki i Wincenty Lutosławski, 2005, Tomasz Mróz , W: Filozofia i czas przeszły: profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin, 2005 / red. Barbara Szotek, Andrzej J. Norasa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 134--147
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8275] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Miejsce Platona w historii metafizyki według Wincentego Lutosławskiego, 2005, Tomasz Mróz , W: Propositiones: prace zebrane, 2005 / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Zielona Góra: Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--94, ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7668] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. "Metafizyka" Wincentego Lutosławskiego, 2004, Tomasz Mróz , W: Metafizyka / Wincenty Lutosławski, 2004 / tekst do druku przygotował wstępem i przypisami opatrzył oraz indeks sporządził Tomasz Mróz, Drozdowo: Muzeum Przyrody, s. 7--31, ISBN: 8391377636
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7315] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Naród polski (fragmenty) / Wincenty Lutosławski; tł. z ang., 2004, Tomasz Mróz , W: Dusza polska i rosyjska: od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna *, 2004 / pod red. Andrzeja de Lazari, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, (Antologie), s. 110--119, ISBN: 8391804631
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-6237] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Filozofia mesjanistyczna i twórczość naukowa Wicentego Lutosławskiego, 2002, Tomasz Mróz , W: Fenomén mesianizmu: filozofické, teologické a literárnohistorické reflexie, 2002. 2, Prešov: Filozofická fakulta v Prešove Prešovská univerzita, (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 54/136), s. 120--138, ISBN: 808068085X
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5218] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. "Fedon" Mosesa Mendelssohna i jego recepcja w Polsce, 2021, Tomasz Mróz , Człowiek i Społeczeństwo, Tom 52, 197--210, ISSN: 0239-3271, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jakub Tugendhol, Moses Mendelssoh, Phaedo, Plato, immortality of the soul
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.14746/cis.2021.52.10
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2021
[AWCZ-32905] [data modyf. 21-01-2022 13:41]
[40] [1]
2. Pamięci Oleha Hirnego (5 VI 1960-24 XI 2020), 2021, Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, 15, 329-331, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.34768/ig.vi15.371
[AWCZ-32904] [data modyf. 21-01-2022 12:45]
3. Stanisław Lisiecki (1872-1960): szkic biograficzny , 2021, Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, 15, 231--250, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Arystoteles, Platon, S. Lisiecki, historia filozofii, historia studiów klasycznych
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.34768/ig.vi15.372
[AWCZ-32903] [data modyf. 21-01-2022 11:43]
[40] [1]
4. Letters of Bertrand Russell and Wincenty Lutosławski on Immortality, Matter and Plato, 2020, Tomasz Mróz , Russell - Journal of the Bertrand Russell Studies, Vol. 40, Iss. 1, 27--42, ISSN: 0036-0163, eISSN: 1913-8032,
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.15173/russell.v40i1.4417 Cytowania wg Scopus: 1 [19-09-2022]
[AWCZ-25562] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[70] [1]
5. Polscy historycy filozofii greckiej w Atenach. Fascynacje i rozczarowania, 2019, Tomasz Mróz , Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 24, 85--103, ISSN: 1428-2631, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Athens, Greek philosophy, Tadeusz Sinko, Wincenty Lutosławski, Wojciech Dzieduszycki, Władysław Witwicki, historiography of philosophy
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.35757/CIV.2019.24.06
[AWCZ-24864] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[40] [1]
6. Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830-1908), 2018, Tomasz Mróz , Studia Historiae Scientiarum, 17, 341--364, ISSN: 2451-3202,
Słowa kluczowe: E. Zeller, F. Susemihl, J. Martineau, L. Campbell, P. Shorey, Plato, Platon, T. Gomperz, W. H. Thompson, W. Lutosławski, W.H. Thompson, chronologia dialogów, chronology of the dialogues, correspondence, korespondencja
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) DOI: 10.4467/2543702XSHS.18.012.9332 Cytowania wg Scopus: 1 [19-09-2022]
[AWCZ-23474] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[9] [1]
7. Historiography of philosophy and national tradition. Some reflections on the basis of discussions on the history of Polish philosophy, 2018, Tomasz Mróz , Gumanitarni Studii, v. 31, 81--93, bibliogr. summ. http://hstudies-univ.kiev.ua/index.php/en/arkhiv-3/2-uncategorised
Słowa kluczowe: East-Central Europe, history of Polish philosophy, methodology of history of philosophy, philosophical heritage
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.17721/2521-6805.2018/31-8/11
[AWCZ-23968] [data modyf. 29-09-2021 11:49]
[5] [1]
8. Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości, 2018, Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 7--23, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aristotle, Arystoteles, Ateny, Likejon, Lyceum, the Athens
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.34768/ig.vi12.243
[AWCZ-23672] [data modyf. 29-09-2021 09:10]
[7] [1]
9. Plato's Reception in Polish Philosophy (1800-1950): An Outline, 2018, Tomasz Mróz , Platonovskie Isledovaniâ, 2 (9), 158--180, ISSN: 2410-3047, eISSN: 2619-0745,
Słowa kluczowe: Plato's reception, Platonism, Polish philosophy of 19?20 centuries
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.25985/PI.9.2.12
[AWCZ-23473] [data modyf. 29-09-2021 11:18]
[5] [1]
10. Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research", 2018, Tomasz Mróz , Sententiae, 37 (1), 130--135, ISSN: 2075-6461, eISSN: 2308-8915,
Słowa kluczowe: comparative research, historiography of national philosophies, history of polish philosophy, interdisciplinary approach, philosophical tradition
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.22240/sent37.01.130 Cytowania wg Scopus: 0 [19-09-2022]
[AWCZ-23392] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
11. Scottish-Polish Cooperation on Plato at the Turn of the Twentieth Century, 2018, Tomasz Mróz , Journal of Scottish Philosophy, Vol. 16, Iss. 2, 125--145, ISSN: 1479-6651, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: L. Campbell, Plato, Plato scholarship, St Andrews, W. Lutoslawski
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.3366/jsp.2018.0193 Cytowania wg Scopus: 2 [19-09-2022]
[AWCZ-22780] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[10] [1]
12. Nieukończony doktorat Tadeusza Micińskiego o nieśmiertelności duszy w filozofii Platona, 2017, Tomasz Mróz , Pamiętnik Literacki, CVIII, 1, 135--148, ISSN: 0031-0514, summ. http://pamietnik-literacki.pl/pl/bo/zeszyt-12017/
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-21263] [data modyf. 08-10-2021 12:33]
[12] [1]
13. Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878-1948), 2017, Tomasz Mróz , Folia Philosophica, vol. 38, 39--48, ISSN: 2353-9445, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9445-year-2017-volume-38-article-5211
Słowa kluczowe: Plato, Plato's reception in Poland, W. Witwicki
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-22260] [data modyf. 01-09-2021 11:35]
[8] [1]
14. Jan Bartunek (1859-1912) - nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie jako badacz i użytkownik filozofii antycznej, 2016, Tomasz Mróz , Galicja. Studia i Materiały: Filozofia w Galicji, t. 2, 148--167, ISSN: 2450-5854, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: J. Bartunek, ancient philosophy, filozofia antyczna, filozofia gimnazjalna, unior secondary school (gymnasium) philosophy
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-20938] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Stefana Pawlickiego obrona Ksantypy, 2016, Tomasz Mróz , Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, XXII, nr 22, 123--138, ISSN: 1732-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: E. Zeller, Ksantypa, S. Pawlicki, Socrates, Sokrates, Xanthippe, marriage, małżeństwo, recepcja antyku, reception of antiquity
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-21943] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
16. Dwa listy Leona Chwistka o jego inspiracjach i stanie filozofii w Polsce, 2015, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, t. 8, 5--23, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-22315] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
17. Historia i recepcja Antoniego Bronikowskiego tłumaczeń dialogów Platona, 2014, Tomasz Mróz , Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. 59, nr 1, 53--82, ISSN: 0023-589X, eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-18559] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Plato in Polish philosophy and literature, 1800-1950, 2014, Tomasz Mróz , The Classics Library Journal: Classical Reception in Classics Teaching, 38--41,
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-17918] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. "Uczta" w przekładzie W. Witwickiego jako punkt zwrotny w polskiej recepcji dialogów Platona, 2014, Tomasz Mróz , Lectiones & Acroases Philosophicae: Kolokwia Platońskie. "Sympozjon", VII, 2, 129--150, ISSN: 2082-9221,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-19107] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Wiktor Potempa (1887-1942) - badacz Platona rodem z Górnego Śląska, 2014, Tomasz Mróz , Folia Philosophica, Vol. 32, 65--83, ISSN: 2353-9445,
Słowa kluczowe: Platon, Wiktor Potempa, filozofia chrześcijańska, recepcja Platona w Polsce
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-31021] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. "Fedros był dzieckiem pierwszej miłości". Stefan Pawlicki wobec Schleiermacherowskiego odczytania "Fajdrosa", 2013, Tomasz Mróz , Lectiones & Acroases Philosophicae: Kolokwia Platońskie: Fajdros, VI, 2, 189--205, ISSN: 2082-9221, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-17989] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Polskie tłumaczenie "Menexenosa" a polski filhellenizm, 2013, Tomasz Mróz , Littera Antiqua, nr 7, 81--96,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-18047] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Radiowa adaptacja Platońskich dialogów w przekładzie W. Witwickiego i jej recepcja na seminarium filozoficznym H. Jakubanisa w KUL, 2013, Tomasz Mróz , Roczniki Filozoficzne, tom LXI, nr 1, 43--71, ISSN: 0035-7685, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jakubanis, KUL, Platon, Sokrates, Witwicki, recepcja Platona w Polsce
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-17496] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Stanisław Witkowski o Władysławie Witwickim, 2013, Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne, 11(46), 81--85, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-17943] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Witwicki jako filolog / Stanisław Witkowski; oprac., 2013, Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne, 11(46), 86--96, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-17944] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872-1960), 2013, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, tom 6, 157--177, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-18046] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Między Bronikowskim a Witwickim. Poczet zapomnianych polskich tłumaczy Platona, 2012, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 7, 203--226, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-30689] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. On the Reception of Plato's Political Ideas in Polish Philosophy of the First Half of the Twentieth Century, 2012, Tomasz Mróz , Problemos, 81, 124--130, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Plato, Plato reception, Polish philosophy, Politeia
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 1 [19-09-2022]
[AWCZ-16382] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Platon w głuszy Kraśnika. O "Rozmowach Platona" Franciszka Karpińskiego, 2012, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej: Oświecenie, tom 4/5, 199--228, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 1)
[AWCZ-17897] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Wydanie archiwaliow ze spuścizny Marii Ossowskiej, 2012, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej: Oświecenie, tom 4/5, 351--355, ISSN: 1689-6289,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-17898] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławski, S. Themerson), 2011, Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. Vi, fasc. 3, 71--82, ISSN: 1895-8001, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-15993] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Dwa wizerunki Platona w twórczości Wladysława Tatarkiewicza, 2011, Tomasz Mróz , Filo-Sofija, nr 13-14, 535--557, ISSN: 1642-3267, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16236] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Felicjan Antoni Kozłowski (1805-1870) - pierwszy tłumacz dialogów Platona na język polski, 2011, Tomasz Mróz , Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii ; Warszawa, 56, 33--52, ISSN: 0066-6874, summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-30198] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Platon w Atenach Wołyńskich. Z działalności Michała Jurkowskiego w Krzemieńcu, 2011, Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne: Polska Akademia Nauk, 9, 151--161, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-30334] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Sokrates i Platon w interpretacji konserwatywnego polityka i filozofa Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909), 2011, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 6, 221--248, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-30431] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
36. Some Remarks on the Nineteenth Century Studies of the "Euthyphro" in Poland, 2011, Tomasz Mróz , Peitho : examina antiqua, 1, 191--202, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adamski, Euthyphro, Jezierski, Lutosławski, Pawlicki, Plato, Tralka
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30346] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. Dyskusja nad pojęciem filozofii polskiej u progu lat siedemdziesiątych XX wieku, 2010, Tomasz Mróz , Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 23--41, ISSN: 1897-9742, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-14882] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. "'Philebus' Interpreted By Paul Natorp and Wincenty Lutoslawski" in Plato's Philebus: Selected Papers from the Eighth Symposium Platonicum., 2010, Tomasz Mróz , The Philosopher's Index, Vol. 44, No. 3, 519 [abstr.],
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-15474] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Platon jako miara filozoficznej doskonałości w pracach historycznofilozoficznych Adama I. Zabellewicza (część II), 2010, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 5, 245--256, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30278] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Platon w "Biesiadach filozoficznych" Piotra Semenenki, 2010, Tomasz Mróz , Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, R. 16, nr 15-16, 73--126, ISSN: 1732-0356, summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30189] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Wokół Platona w "Rozmowach zmarłych" Ignacego Krasickiego, 2010, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 5, 257--277, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30279] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Z badań Ryszarda Jadczaka nad spuścizną korespondencyjną Kazimierza Twardowskiego, 2010, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, tom 2/3 (2009/2010), 147--165, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-15183] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. Juliana Kurtza próba pogodzenia filozofii dziejów Cieszkowskiego z chrześcijańskim odczytaniem Platona, 2009, Tomasz Mróz , Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 9, 91--101,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-15786] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. Platon jako miara filozoficznej doskonałości w pracach historycznofilozoficznych Adama I. Zabellewicza (cz. I), 2009, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 4, 167--180, ISSN: 1897-8584,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29899] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Platon w Japonii: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość/ Noburu Notomi ; przełożył, 2009, Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny, nr 1, 101--112, ISSN: 0035-9599,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-14425] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Rudolf Haym (1821-1901) i jego zielonogórskie korzenie, 2009, Tomasz Mróz , Anna Janczys , Studia Zachodnie, T. 11, 71--87, ISSN: 1428-0663, fot. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29741] [data modyf. 21-04-2021 05:48]
47. Benedykt Woyczyński - stracona szansa polskiej historiografii filozofii starożytnej, 2008, Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej, tom 3, 173--184, ISSN: 1897-8584,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29615] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
48. Bertranda Russella spotkanie z Wincentym Lutosławskim, 2008, Tomasz Mróz , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 17, Nr 1, 83--100, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573, summ.
Słowa kluczowe: B. Russell, Platon, W. Lutosławski, mesjanizm, reinkarnacja, teoria materii
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-13546] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Kazimierz Twardowski i Wincenty Lutosławski. Z dziejów polskich dyskusji filozoficznych, 2008, Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny, nr 4, 577--605, ISSN: 0035-9599, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13650] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Kotarbiński postawiony do kąta, 2008, Tomasz Mróz , Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 151--154, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-13254] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
51. Ksiądz Edward Narbutt - Narbutowicz proboszcz parafii polsko - katolickiej w Łomży w listach do filozofa Wincentego Lutosławskiego, 2008, Tomasz Mróz , Studia Łomżyńskie: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, tom 19, 219--227,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29522] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Metoda historii filozofii wedle Stefana Pawlickiego, 2008, Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej, tom 1, 141--162, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-14039] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. Metafizyka - nieznana książka Wincentego Lutosławskiego, 2007, Tomasz Mróz , Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii ; Warszawa, 52, 295--308, ISSN: 0066-6874, summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-29328] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. Wincenty Lutosławski w Wilnie (1919 - 1931). Próby sprowadzenia M. Borowskiego, powołanie T. Czeżowskiego i doktorat B.Woyczyńskiego, 2007, Tomasz Mróz , Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 52, nr 3/4, 97--130, ISSN: 0023-589X, eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-12860] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
55. Wincenty Lutosławski - rys biograficzny, 2006, Tomasz Mróz , Studia Łomżyńskie: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, tom 17, 179--187,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-28969] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
56. Listuvanna Kazimira Tvardovskogo ta Vincenta Lutoslavckogo, 2005, Tomasz Mróz , Filosofs'ki pošuki: piznanna: epistemologičnij, ontologičnij ta social'nij vimiri, XIX, 193--202,
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10828] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
57. Mesjanizm na tle dziejów filozofii, 2005, Tomasz Mróz , Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach(Seria: Wydział Zarządzania i Administracji), T. 10, 47--62,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28383] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
58. Starania Wincentego Lutosławskiego o krakowską katedrę filozofii, 2005, Tomasz Mróz , Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1, 79--94, ISSN: 0023-589X, eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10271] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
59. Wincenty Lutosławski i Stefan Pawlicki. Spory i ich konsekwencje, 2005, Tomasz Mróz , Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, T. 7, 292--322,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28727] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
60. Mesjanizm jako zwieńczenie rozwoju ludzkiej myśli w filozofii Wincentego Lutosławskiego, 2004, Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny, nr 4, 567--589, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-10255] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
61. Niepisane nauki Platona, 2003, Tomasz Mróz , Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach(Seria: Wydział Zarządzania i Administracji), T. 9, 113--123,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-27773] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
62. Popularyzatorska działalność wykładowa Wincentego Lutosławskiego, 2002, Tomasz Mróz , Wszechnica Polska: kwartalnik naukowy, nr 4, 79--92,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-9246] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. Platon - atomista?, 2001, Tomasz Mróz , Meander, nr3/4, 217--229,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8774] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Plato Reception in Polish Philosophy 1800-1950. An Outline, 2018, Tomasz Mróz , W: 26th International Conference: "The Universe of Platonic Thought": Plato's Heritage from a Historical View: Intellectual Transformations and New Research Strategies, Saint Petersburg, Rosja, Saint Petersburg: Russian Chrustian Academy for the Humanities, 2018, s. 59--65, ISBN: 9785990952737, https://www.academia.edu/36903882/International_Conference_Platos_Heritage_from_a_Historical_View_Intellectual_Transformations_and_New_Research_Strategies
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23439] [data modyf. 11-10-2021 14:34]
2. W poszukiwaniu amerykańskiego Platona: Paul Shorey (1857-1934), 2015, Tomasz Mróz , W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, Polska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 546, ISBN: 978370921620,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22518] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. The Reception of Schleiermacher's View on Plato in 19th Century Poland, 2009, Tomasz Mróz , W: Literary, Philosophical, and Religious Studies in the Platonic Tradition: Papers from the 7th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Kraków, Polska, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2013, s. 179--189, ISBN: 9783896655769,
Kod: KON-H-ANG BibTeX (pkt. 5)
[KONF-20961] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Her Armeńczyk w "Królu-Duchu". Antyczne źródła mitu, 2011, Tomasz Mróz , W: Mit. Historia. Kultura: materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski, Kraków, Polska, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 95--107,
Kod: KON-H-NANG BibTeX (pkt. 4)
[KONF-20496] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Ostatnie lata Wincentego Lutosławskiego w Krakowie, 2004, Tomasz Mróz , W: Wincenty Lutosławski 1863-1954: materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004 r., Kraków, Polska, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010, s. 27--51, ISBN: 9788376760513,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19884] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Philebus Interpreted by Paul Natorp and Wincenty Lutosławski, 2007, Tomasz Mróz , W: Plato's Philebus: Selected Papers from the Eighth Symposium Platonicum, Dublin, Irlandia, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2010, s. 382--389, ISBN: 9783896654793,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19660] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Mesjanizm narodowy a problem integracji, 2002, Tomasz Mróz , W: Filozofia w Szkole: tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej, Kielce, Polska, Kielce: Wydaw. Phaenomena, 2003, T. 4, s. 85--95, ISBN: 839102167X,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15757] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
8. "Ojcobójstwo Parmenidesa" i jego rola dla kosmologii Platona, 2001, Tomasz Mróz , W: Kolokwia Platońskie: studia: [materiały konferencji], Karpacz, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Arboretum, 2003, s. 219--232, ISBN: 8386308818,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16041] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Filozofia narodowa jako podstawa wychowania i edukacji myśli Wincentego Lutosławskiego, 2001, Tomasz Mróz , W: Filozofia w Szkole: materiały konferencji naukowej, Kielce, Polska, Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, 2002, 3: Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, s. 364--376, ISBN: 8391021629,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14991] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013, / (Red.) Tomasz Mróz , .- Kraków: Komisja Studiow Zmartwychwstańczych, 2013, s. 96.- ISBN: 9788360967676
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-5162] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, 2010, / (Red.) Tomasz Mróz , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 293.- ISBN: 9788374813495
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4782] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Propositiones, 2005, / (Red.) Tomasz Mróz , Marcin Sieńko , .- Zielona Góra: Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 185.- ISBN: 839217200X
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4160] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Metafizyka / Wincenty Lutosławski, 2004, / (Red.) Tomasz Mróz , .- Drozdowo: Muzeum Przyrody, 2004, s. 253.- ISBN: 8391377636
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4115] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
1. Ks. Stafan Pawlicki CR: Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej. Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, t. XIV // Wojciek Mleczko, 2020, (Rec.) .- Wielogłos o Stefanie Pawlickim Tomasz Mróz , Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia.- 2020, Nr 2, s. 307--314
Kod: ROZ-7 BibTeX (pkt. 0)
[REC-2505] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Augusta Cieszkowskiego Pisma rozproszone: August Cieszkowski, (Pisma: t. I: Rozprawy filozoficzne i pisma krytyczne. Pisma polityczne i społeczne; t. II: Pisma ekonomiczne) // Andrzej Wawrzynowicz (wybór, wstęp i red.), 2019, (Rec.) Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej.- 2019, Vol. 14, s. 285--287
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2487] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle // Stefan Konstańczak, 2019, (Rec.) .- Filozofia jako zwierciadło wieku Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką.- 2019, 13, s. 307--311
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.34768/ig .vi13.335
[REC-2485] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
4. Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską // Joanna Zegzuła-Nowak, 2018, (Rec.) Tomasz Mróz , Studia z Historii Filozofii.- 2018, 1 (9), s. 121--128
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2407] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
5. Eucken i milczenieczasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty // Czesław Głombik, 2017, (Rec.) .- O recepcji Euckena w Polsce Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2017, vol. XII, fasc. 2, s. 149--154
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2364] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
6. Profil Arystotelesa // Enrico Berti, 2017, (Rec.) .- Nowa monografia o Arystotelesie Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne.- 2017, 50, 15, s. 197--204
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2419] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
7. "Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego. Przyczynek do badań nad inspiracjami lowańskimi w neoscholastyce polskiej" // Bożena Listkowska, 2016, (Rec.) .- O polskiej neoscholastyce Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2016, XI, nr 2
Kod: ROZ-7 BibTeX (pkt. 0)
[REC-2330] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów; Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów // B. Listkowska, A. Andrzejuk (red.), 2014, (Rec.) .- Szkice do portretów polskich neotomistów Tomasz Mróz , Rocznik Historii Filozofii Polskiej.- 2014, T. 7, s. 205--224
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2400] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
9. Uczta // Platon, 2013, (Rec.) .- Od "Biesiady" do "Uczty". Na marginesie najnowszego tłumaczenia i wydania "Uczty" Platona w przekladzie Andrzeja Serafina; wybór tekstów i redakcja naukowa Piotr Nowak; z komentarzami Benjamina, Chvatika, Gademera, Halperina, Leara, Nehamasa, Nowaka... Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny.- 2013, tom LXX, nr 4, s. 833--843
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2139] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Kleines Werklexikon Platon // Michael Erler, 2012, (Rec.) Tomasz Mróz , Filo-Sofija.- 2012, nr 18, s. 351--355
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2064] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Husserl und die Polen : Frühgeschichte einer Rezeption // Czesław Głombik, 2011, (Rec.) Tomasz Mróz , Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends.- 2011, Volume 35, s. 147--153
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1864] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Platonic Patterns. A Collection of Studies // Holger Thesleff, 2010, (Rec.) Tomasz Mróz , Ruch Filozoficzny.- 2010, T. LXVII, nr 1, s. 177--184
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1825] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Postęp bez rozboju. Podstawy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego // Wiesława Sajdek, 2009, (Rec.) .- Postęp bez rozboju, ale i badania bez postępu Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2009, vol. IV, fasc. 4
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1747] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu // Czesław Głombik, 2008, (Rec.) .- Władysław Tatarkiewicz w trzech odsłonach Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2008, vol. III, fasc. 2, s. 132--139
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1624] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego, 2005, (Rec.) Tomasz Mróz , Problemos.- 2005, vol. 67, s. 125--130
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1397] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego, 2004, (Rec.) Tomasz Mróz , Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne.- 2004, T. 1, s. 175--182
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1388] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)
1. Wincenty Lutosławski - platonik i neomesjanista, 2004, Tomasz Mróz , .- Uniwersytet Zielonogórski: Instytut Filozofii, 2004.- s. 413/ Promotor : prof. zw. dr hab. Ryszard Palacz
Kod: PHD BibTeX (pkt. 0)
[PHD-1390] [data modyf. 06-04-2021 13:59]