PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Gerda Nogal

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 3 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Die NS-Zeit als Familiengeschichte. Literarische (Re)Kapitulation der Schuldfrage bei Dagmar Leupold und Stephan Wackwitz, 2017, Gerda Nogal , W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen, 2017 / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska, Warszawa: Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 202--212, ISBN: 9788364020599 http://www.sgp.edu.pl/pl/seria.php
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2017
[WZCZ-19065] [data modyf. 24-05-2017 09:48]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Das Unbehagen 'reicher Mädchen'? Silke Scheuermanns "Reiche Mädchen" (2005) und "Die Stunde zwischen Hund und Wolf" (2007), 2019, Gerda Nogal , Przegląd Zachodni, nr 4, 33--46, ISSN: 0033-2437, https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania/bieda-w-czasach-przesytu
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70)
[AWCZ-25017] [data modyf. 04-03-2020 13:12]
[70] [1]
2. Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Zu generativen Distanz(ierungs)merkmalen in Erzähltexten von Zoë Jenny, Alexa Hennig von Lange und Katja Oskamp, 2017, Gerda Nogal , Germanica Wratislaviensia: Sichten - Belegen - Vermitteln(Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis), 75--88, ISSN: 0435-5865, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Autonomie, Distanz, Eltern und Kinder, Erwachsen werden
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 14) DOI: 10.19195/0435-5865.142.5
[AWCZ-22217] [data modyf. 15-01-2018 14:24]
[14] [1]