PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Barbara Czardybon

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 6 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim 2017, Barbara Czardybon , Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, s. 356, , ISBN: 9788376831510, bibliogr. summ. https://ifispan.pl/shop/problem-wiedzy-w-rosyjskim-projekcie-neokantowskim-barbara-czardybon/
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100)
[WZ-14363] [data modyf. 23-04-2018 09:14]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Filozofia Nicolaia Hartmanna a ruská filozofia - vybrané analógie 2018, Barbara Czardybon , W: Dostojevskij a Nietzsche. Tragický osud človeka. Za a proti..., 2018 / Peter Nezník , Boris Markov, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 329--342, ISBN: 9788081526329
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20627] [data modyf. 21-12-2018 09:44]
[5] [1]
2. Transformacja potraumatyczna chorego onkologicznie - możliwości cancer coachingu. 2017, Barbara Czardybon , W: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych, 2017 / red. nauk. Czesław Marcisz i Katarzyna Popiołek, Katowice: psychotronics publishing, s. 15--28, ISBN: 9788394884307
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20169] [data modyf. 06-06-2018 10:03]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji 2017, Barbara Czardybon , Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca, nr 1, 105--121, ISSN: 2451-1420, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: coaching, organizacja, racjonalne działanie, rozwój, zmiana
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22361] [data modyf. 14-02-2018 12:30]
[5] [1]
2. Siemiona L. Franka rozumienie psychologii filozoficznej 2017, Barbara Czardybon , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, r. 26, nr 3, 101--116, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573, bibliogr. summ. https://journals.pan.pl/dlibra/publication/117740/edition/102384/content
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-22089] [data modyf. 12-12-2017 12:15]
[11] [1]
3. Znajomość postaci i idei rosyjskiego neokantyzmu w Polsce 2017, Barbara Czardybon , Władimir N. Biełow , Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne, nr 54, 1--22, ISSN: 1733-5566, eISSN: 1733-5566, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: A. Wwiedienski, F. Stiepun, N. Hartmann, S. Hessen, W. Sezeman, historia filozofii, neokantyzm, neokantyzm rosyjski, ontologizm, postneokantyzm
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.13153/diam.52.2017.1056 Cytowania wg Scopus: 0 [25-10-2021]
[AWCZ-21571] [data modyf. 21-07-2017 09:52]
[7.5] [0.5]