PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Barbara Czardybon

Okres 2017 - 2021
Znaleziono 6 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim, 2017, Barbara Czardybon , Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN (#), s. 356, , ISBN: 9788376831510, bibliogr. summ. https://ifispan.pl/shop/problem-wiedzy-w-rosyjskim-projekcie-neokantowskim-barbara-czardybon/
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-14363] [data modyf. 15-11-2021 11:28]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Filozofia Nicolaia Hartmanna a ruská filozofia - vybrané analógie, 2018, Barbara Czardybon , W: Dostojevskij a Nietzsche. Tragický osud človeka. Za a proti..., 2018 / Peter Nezník , Boris Markov, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 329--342, ISBN: 9788081526329 https://pureportal.spbu.ru/en/publications/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20627] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Transformacja potraumatyczna chorego onkologicznie - możliwości cancer coachingu., 2017, Barbara Czardybon , W: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych, 2017 / red. nauk. Czesław Marcisz i Katarzyna Popiołek, Katowice: psychotronics publishing, s. 15--28, ISBN: 9788394884307 https://www.worldcat.org/title/psychologia-i-medycyna-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych/oclc/1036661820
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20169] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji, 2017, Barbara Czardybon , Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca, nr 1, 105--121, ISSN: 2451-1420, bibliogr. summ. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-efdfb7a9-a767-4bf0-864b-a6badc3b4f6d
Słowa kluczowe: coaching, organizacja, racjonalne działanie, rozwój, zmiana
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22361] [data modyf. 08-12-2021 10:12]
2. Siemiona L. Franka rozumienie psychologii filozoficznej, 2017, Barbara Czardybon , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, r. 26, nr 3, 101--116, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573, bibliogr. summ. https://journals.pan.pl/dlibra/publication/117740/edition/102384/content
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-22089] [data modyf. 18-05-2021 09:35]
3. Znajomość postaci i idei rosyjskiego neokantyzmu w Polsce, 2017, Barbara Czardybon , Władimir N. Biełow , Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne, nr 54, 1--22, ISSN: 1733-5566, eISSN: 1733-5566, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: A. Wwiedienski, F. Stiepun, N. Hartmann, S. Hessen, W. Sezeman, historia filozofii, neokantyzm, neokantyzm rosyjski, ontologizm, postneokantyzm
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.13153/diam.52.2017.1056
[AWCZ-21571] [data modyf. 06-04-2021 13:59]