PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Andrzej Tuchowski

Dyscypliny naukowe nauki o sztuce; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)