PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - Wyniki wyszukiwania wśród publikacji


Szukanie:
w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza:
(Korbicz)
Opublikowano w latach:
1900 - 2100
Znaleziono:
549 (spośród około 70475)

1.
Compatible-domain Transfer Learning for Breast Cancer Classification with Limited Annotated Data, 2023, Mohammad Amin Shamshiri , Adam Krzyżak , Marek Kowal , Józef Korbicz , Computers in Biology and Medicine, Vol. 154, art. no. 106575, 1--14, ISSN: 0010-4825, eISSN: 1879-0534, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.compbiomed.2023.106575
[AWCZ-33985] [data modyf. 07-02-2023 14:24]

2. Energies : Artificial Neural Network in Engineering, 2022, / (Red.) Marcel Luzar , Andrzej Czajkowski , Józef Korbicz , .- Basel: MDPI Academic Open Access Publishing, 2022, iss. spec.
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6079] [data modyf. 29-09-2022 10:58]

3.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2022, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielnogórskiego, 2022, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6118] [data modyf. 07-02-2023 14:40]

4.
Classical Computer Assisted Analysis of Small Multiqudit Systems, 2022, Roman Gielerak , Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Marek Wróblewski , Józef Korbicz , IEEE Access, Vol. 10, 82636--82655, ISSN: 2169-3536, eISSN: 2169-3536, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3196656
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023] , JIF: 3.476
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 05-08-2022
[AWCZ-33386] [data modyf. 12-12-2022 13:00]

5.
Fractional Dynamical Systems: Methods, Algorithms and Applications, 2022, / (Red.) Piotr Kulczycki , Józef Korbicz , Janusz Kacprzyk , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2022, s. 400.- ISBN: 9783030899714 - Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 402
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-89972-1
[RED-6023] [data modyf. 10-01-2022 09:16]

6. Fractional Dynamical Systems: Methods, Algorithms and Applications, 2022, , eds. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk Cham: Springer Nature Switzerland (#), s. 400, (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 402), ISBN: 9783030899714,
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80) DOI: 10.1007/978-3-030-89972-1
[WZ-16038] [data modyf. 10-01-2022 09:10]

7.
Fault-Tolerant Control: Analytical and Soft Computing Solutions, 2021, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021 / eds. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Cham: Springer International Publishing (#), (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 296), s. 565--588, ISBN: 9783030485863 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48587-0
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-48587-0_18
[WZCZ-21682] [data modyf. 06-04-2021 14:00]

8. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2021, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2021, Vol. 31, 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6026] [data modyf. 10-01-2022 15:09]

9.
Breast cancer nuclei segmentation and classification based on a deep learning approach, 2021, Marek Kowal , Marcin Skobel , Artur Gramacki , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 31, no. 1, 85--106, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image processing, nuclei segmentation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2021-0007
Cytowania wg WOS: 10 [30-01-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 03-04-2021
[AWCZ-31781] [data modyf. 30-06-2022 10:40]

10.
Optimal Sensor Selection for Estimation of Distributed Parameter Systems, 2021, Dariusz Uciński , Maciej Patan , W: Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021 / eds. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Cham: Springer International Publishing (#), (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 296), s. 329--357, ISBN: 9783030485863 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48587-0
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-48587-0_11
[WZCZ-21681] [data modyf. 06-04-2021 14:00]

11.
Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021, / (Red.) Piotr Kulczycki , Józef Korbicz , Janusz Kacprzyk , .- Cham: Springer International Publishing (#), 2021, s. 843.- ISBN: 9783030485863
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-48587-0
[RED-5933] [data modyf. 23-09-2021 09:55]

12.
Advances in Diagnostics of Processes and Systems Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland), 2021, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcel Luzar , .- Cham: Springer International Publishing (#), 2021.- ISBN: 9783030589639 - Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6
[RED-5957] [data modyf. 28-10-2021 10:11]

13.
Application of Deep Learning to Seizure Classification, 2021, Krzysztof Patan , Grzegorz Rutkowski , W: Advances in Diagnostics of Processes and Systems: Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland), 2021 / ed. J. Korbicz, K. Patan, M. Luzar, Cham: Springer International Publishing (#), (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313), s. 157--172, ISBN: 9783030589639
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6
[WZCZ-21873] [data modyf. 20-04-2021 14:10]

14. Advances in Diagnostics of Processes and Systems : Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland), 2021, , ed. J. Korbicz, K. Patan, M. Luzar Cham: Springer International Publishing (#), s. VIII, 184, (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313), ISBN: 9783030589639, bibliogr. il.
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80) DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6
[WZ-15626] [data modyf. 18-08-2021 09:29]

15. Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021, , eds. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk Cham: Springer International Publishing (#), s. 843, (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 296), ISBN: 9783030485863, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48587-0
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80)
[WZ-15485] [data modyf. 24-11-2021 09:25]

16. Cell nuclei detection in breast cancer cytology images with U-Net neural network, 2021, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 126, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23811] [data modyf. 14-10-2021 15:58]

17.
Sterowanie tolerujące uszkodzenia: rozwiązania analityczne i sztucznej inteligencji, 2020, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020 / red. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (#), s. 503--526, ISBN: 9788301209278 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4895819&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21684] [data modyf. 25-06-2021 10:10]

18.
Breast Cancer Computer-Aided Diagnosis System Using k-NN Algorithm Based on Hausdorff Distance, 2020, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 179--188, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_16
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023]
[WZCZ-21005] [data modyf. 06-04-2021 14:00]

19. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2020, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2020, Vol. 30, 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6025] [data modyf. 10-01-2022 15:08]

20.
Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2020, / (Red.) Józef Korbicz , Roman Maniewski , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2020, s. 338.- ISBN: 9783030298845
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2
[RED-5839] [data modyf. 23-09-2021 09:51]

21.
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020, / (Red.) Piotr Kulczycki , Józef Korbicz , Janusz Kacprzyk , .- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (#), 2020, s. 768.- ISBN: 9788301209278 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4895819&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20)
[RED-5934] [data modyf. 23-09-2021 09:52]

22.
Optymalizacja obserwacji w identyfikacji układów o parametrach rozłożonych, 2020, Dariusz Uciński , Maciej Patan , W: Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020 / red. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (#), s. 295--322, ISBN: 9788301209278 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4895819&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21683] [data modyf. 25-06-2021 09:34]

23. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020, , red. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (#), s. 768, , ISBN: 9788301209278,
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80)
[WZ-15486] [data modyf. 25-08-2021 10:03]

24. Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020, , eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal Cham: Springer Nature Switzerland (#), s. 338, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), ISBN: 9783030298845,
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80)
[WZ-15069] [data modyf. 22-11-2021 12:31]

25. Convolution neural network in breast cancer microscopic images classification, 2020, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: --, 2020, s. 41, braklinku
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23706] [data modyf. 12-10-2021 11:07]