PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - Wyniki wyszukiwania wśród publikacji


Szukanie:
w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza:
(Obuchowicz)
Opublikowano w latach:
1900 - 2100
Znaleziono:
128 (spośród około 70475)

1.
Urządzenie do mieszania gazów o różnych gęstościach w układach zasilanych na gaz lub mieszankę gazową, 2020, Radosław Grech , Jarosław Owsiany , Wiktor Obuchowicz , .- Numer: P.427479.- Data zgłoszenia 20-10-2018.- Data udzielenia 17-09-2020
Kod: PAT-ZEW BibTeX (pkt. 50)
[PATWZU-1953] [data modyf. 11-01-2022 11:42]

2.
Basic Quantum Circuits for Classification and Approximation Tasks, 2020, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Andrzej Obuchowicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 30, no. 4, 733--744, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data classification, quantum circuits, qubits, qudits, supervised learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2020-0054
Cytowania wg WOS: 1 [30-01-2023] , JIF: 1.417
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2020
[AWCZ-25996] [data modyf. 12-12-2022 09:56]

3. Discriminant analysis of morphologic features of cell nuclei for breast cancer diagnosis based on fine needle biopsy smears, 2019, Norbert Nowicki , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 94, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23592] [data modyf. 12-10-2021 12:38]

4.
Cell Nuclei Segmentation Using Marker-Controlled Watershed and Bayesian Object Recognition, 2019, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Information Technology in Biomedicine: Proceedings 6th International Conference, ITIB-2018, 2019 / eds. E. Pietka, P. Badura, J. Kawa, W. Wieclawek, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 762), s. 407--418, ISBN: 9783319912110
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_36
Cytowania wg WOS: 1 [30-01-2023]
[WZCZ-20177] [data modyf. 06-04-2021 14:00]

5. Stable Mutations for Evolutionary Algorithms, 2019, Andrzej Obuchowicz , Cham: Springer International Publishing (#), s. 164, (Studies in Computational Intelligence, Vol. 797), ISBN: 9783030015480,
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80) DOI: 10.1007/978-3-030-01548-0
Cytowania wg WOS: 0 [20-09-2022]
[WZ-14663] [data modyf. 23-08-2021 14:36]

6. Analysis of cytological specimens using the distribution function of morphological features, 2019, Kamil Kiliszek , Marek Kowal , Marcin Skobel , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23538] [data modyf. 11-10-2021 10:00]

7. Analysis of texture features extracted from virtual slides of cytological samples, 2019, Sebastian Podgórski , Marcin Skobel , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23537] [data modyf. 11-10-2021 10:01]

8.
Discovering important regions of cytological slides using classification tree, 2015, Marek Kowal , Andrzej Marciniak , Roman Monczak , Andrzej Obuchowicz , W: Image processing & communications challenges 6, 2015 / ed. R. S. Choraś, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 313), s. 67--74, ISBN: 9783319106625
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5
[WZCZ-16464] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

9.
Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis, 2014, Bartosz Krawczyk , Paweł Filipczuk , Michał Woźniak , Andrzej Obuchowicz , Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, Vol. 26, no. 1, 1--8, ISSN: 1016-2372, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: diversity, image analysis, multiple classifier system, neural networks segmentation, pattern recognition
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-17996] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

10. Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013 / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch. T. 9, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 155--169, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15542] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

11.
Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Roman Monczak , Computers in Biology and Medicine, Vol. 43, iss. 10, 1563--1572, ISSN: 0010-4825, eISSN: 1879-0534, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003
[AWCZ-17533] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

12.
Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Marciniak , Andrzej Obuchowicz , W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2013, Wroclaw, Polska, New York: Springer, 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226, s. 611--620, ISBN: 9783319009681,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22392] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

13.
Multi-label fast marching and seeded watershed segmentation methods for diagnosis of breast cancer cytology, 2013, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013, Osaka, Japonia, --: [brak wydawcy], 2013, s. 7368--7371, ISBN: 9781457702167, - ISSN
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/EMBC.2013.6611260
[KONF-20983] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

14. Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis, 2013, Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , W: International Conference on Medical Imaging using Bio-Inspired and Soft Computing. MIBISOC '2013, Brussels, Belgia, Mieres - Asturies: European Centr for Soft Computing, 2013, s. 239--244,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20898] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

15. Algorytmy ewolucyjne z mutacją stabilną, 2013, Andrzej Obuchowicz , Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 216, (Informatyka), ISBN: 9788378370208, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-11770] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

16. GLCM and GLRLM based texture features for computer-aided breast cancer diagnosis, 2012, Paweł Filipczuk , Thomas Fevens , Adam Krzyżak , Andrzej Obuchowicz , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 19, 109--115, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, computer-aided diagnosis, texture features
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-16748] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

17.
Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method, 2012, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: from nano to macro - ISBI 2012, Barcelona, Hiszpania, Bryan: Conference Management Service, Inc., 2012, s. 1623--1626 [CD-ROM], ISBN: 9781457718564,
Słowa kluczowe: breast cancer, fibroadenoma, image analysis, image segmentation
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20425] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

18.
Automatic nuclei detection on cytological images using the firefly optimization algorithm, 2012, Paweł Filipczuk , Weronika Wojtak , Andrzej Obuchowicz , W: Information technologies in biomedicine, 2012 / eds. E. Piętka, J. Kawa, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, (Lecture Notes in Bioinformatics : Subseries of Lecture Notes in Computer Science, 7339), s. 85--92, ISBN: 9783642311956
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-31196-3
[WZCZ-15670] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

19. Automatic breast cancer diagnostis based on k-means clustering and adaptive thresholding hybrid segmentation, 2011, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Image processing and communications challenges 3, 2011 / ed. Ryszard S. Choraś, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, (Advances in Intelligent and Soft Computing, 102), s. 295--303, ISBN: 9783642231537
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-23154-4
[WZCZ-13590] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

20.
Optimization of neural network architectures, 2011, Andrzej Obuchowicz , W: Intelligent systems: the industrial electronics handbook, 2011 / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin, Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group,.- second ed. s. 1--22, ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12861] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

21. Self-adaptive stable mutation based on discrete spectral measure for evolutionary algorithms, 2011, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , Journal of Telecommunications and Information Technology, no 4, 11--19, ISSN: 1509-4553, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: discrete spectral measure, evolutionary algorithms, heavy-tailed distributions, mutation parameters adaptation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16611] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

22. Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 17, 257--262, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-15989] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

23. Fuzzy clustering and adaptive thresholding based segmentation method for breast cancer diagnosis, 2011, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: The 7th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2011, Wrocław, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, s. 613--622, ISBN: 9783642203190,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-20320-6
Cytowania wg WOS: 2 [04-10-2022]
[KONF-23408] [data modyf. 06-04-2021 14:00]

24. Automated cell nuclei segmentation in breast cancer fine needle biopsy smears, 2010, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 2nd International Conference Information Technologies in Biomedicine - ITiB 2010, Kamień Śląski, Polska, Berlin: Springer-Verlag, 2010, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 69, s. 321--332, ISBN: 9783642131042,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9
[KONF-23409] [data modyf. 06-04-2021 14:00]

25. Segmentacja obrazów mikroskopowych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej i krzywych Lame, 2010, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVI krajowa konferencja, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2010, s. 65 [abstr.],
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19619] [data modyf. 06-04-2021 13:59]