PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - Wyniki wyszukiwania wśród publikacji


Szukanie:
w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza:
(Uciński)
Opublikowano w latach:
1900 - 2100
Znaleziono:
139 (spośród około 69408)

51. Mobile robot diagnostics with Bayesian filters 2008, Michał Zając , Dariusz Uciński, Ralf Stetter , W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2008: 4th international conference, Bialystok, Polska, Białystok: Bialystok Technical University, 2008, s. 169 [abstr.]
Słowa kluczowe: Bayesian filters, fault detection, mobile robots
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18862] [data modyf. 06-08-2008 13:55]

52. Concept of control system for an innovative mobile robot chassis 2007, Michał Zając , Ralf Stetter , Andreas Paczynski , Dariusz Uciński, W: 16th International Conference on Control Systems and Computer Science - CSCS-16, Bucharest, Rumunia, Bucharest: [brak wydawcy], 2007, Vol. 1, s. 304--308, ISBN: 9789737187413 - +CD-ROM
Słowa kluczowe: control and communication, distributed real-time systems, intelligent autonomous systems, mechatronic systems, robotics
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18389] [data modyf. 19-06-2007 14:39]

53. Optimal mobile sensor motion planning under non-holonomic constraints for parameter estimation of distributed systems, 2007, Zhen Song , Yang Quan Chen , Jin Song Liang , Dariusz Uciński , International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications, Vol. 3, no 3/4, 277--295, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Distributed Parameter System (DPS), MAS-net, RIOTS, motion planning, networked mobile robots, optimal control, sensor networks, sensor trajectory
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 14 [26-09-2022]
[AWCZ-12483] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

54. An algorithm to configure a large-scale monitoring network for parameter estimation of distributed systems, 2007, Dariusz Uciński , W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97, Kos, Grecja, [Athens]: EUCA, 2007, s. 5015--5022, ISBN: 9789608902855,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 8 [26-09-2022]
[KONF-18622] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

55. D-optimal design of a monitoring network for parameter estimation of distributed systems, 2007, Dariusz Uciński , Maciej Patan , Journal of Global Optimization, Vol. 39, no 2, 291--322, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: branch-and-bound, distributed parameter systems, optimum experimental design, sensor location, simplicial decomposition
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?]) Cytowania wg Scopus: 72 [26-09-2022]
[AWCZ-12481] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

56. A constrained optimum experimental design problem for model discrimination with a continuously varying factor, 2007, Dariusz Uciński , Barbara Bogacka , Journal of Statistical Planning and Inference, Vol. 137, 4048--4065, ISSN: 0378-3758, eISSN: 1873-1171, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: T-optimality criterion, non-linear regression, optimal design with constraints, reaction kinetics, semi-infinite programming
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 2 [26-09-2022]
[AWCZ-12482] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

57. Sensor network design for identification of distributed parameter systems 2007, Dariusz Uciński, Maciej Patan, Bartosz Kuczewski , W: Measurements models systems and design, 2007 / ed. by J. Korbicz, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 121--155, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9199] [data modyf. 09-07-2007 14:16]

58. Diagnostyka procesów o parametrach rozłożonych z zastosowaniem sieci sensorów mobilnych 2007, Michał Zając , Dariusz Uciński, Andreas Paczynski , W: Diagnostyka procesów i systemów, 2007 / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 37--44, ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9326] [data modyf. 13-09-2007 13:29]

59. Configuring a sensor network for fault detection in distributed parameter systems - Part II: Solution via branch-and-bound 2007, Maciej Patan, Dariusz Uciński, W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007 / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 77--86, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9317] [data modyf. 13-09-2007 12:13]

60. Configuring a sensor network for fault detection in distributed parameter systems - Part I: Solution of a relaxed problem 2007, Dariusz Uciński, Maciej Patan, W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007 / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 67--76, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9316] [data modyf. 13-09-2007 12:08]

61. A dynamic programming approach to sensor network design for parameter estimation of distributed systems 2006, Krzysztof Nieradzik , Dariusz Uciński, W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006: proceedings of the 12th IEEE international conference, Międzyzdroje, Polska, [Szczecin]: PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 131--138 [CD-ROM], ISBN: 8360140936
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, dynamic programming, sensor location
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17941] [data modyf. 04-09-2006 14:23]

62. Parallel processing in discrimination between models of dynamic systems, 2006, Bartosz Kuczewski , Przemysław Baranowski , Dariusz Uciński , Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics - 6th international conference, Vol. 3911, 340--348, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10) Cytowania wg Scopus: 0 [26-09-2022]
[AWCZ-10948] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

63. Sensor placement for discrimination between rival models of distributed parameter systems, 2006, Dariusz Uciński , Bartosz Kuczewski , W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings, San Diego, USA, [B.m.]: [brak wydawcy], 2006, s. 2447--2452 [CD-ROM], ISBN: 1424401712,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 0 [26-09-2022]
[KONF-18138] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

64. Sensor motion planning in distributed parameter systems using Turing's measure of conditioning, 2006, Dariusz Uciński , Yang Quan Chen , W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings, San Diego, USA, [B.m.]: [brak wydawcy], 2006, s. 759--764 [CD-ROM], ISBN: 1424401712,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 21 [26-09-2022]
[KONF-18137] [data modyf. 06-04-2021 13:58]

65. A parallel sensor selection technique for optimal observation of distributed parameter systems 2006, Przemysław Baranowski, Tomasz Zięba, Dariusz Uciński, W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006: proceedings of the 12th IEEE international conference, Międzyzdroje, Polska, [Szczecin]: PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 157--164 [CD-ROM], ISBN: 8360140936
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, parallel algorithms, parameter estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17936] [data modyf. 04-09-2006 14:08]

66. A functional experimental design factor for optimum discriminantion between multiresponse models 2005, Dariusz Uciński, Barbara Bogacka , W: Proceedings of the 5th St. Petersburg Workshop Simulation, St. Petersburg, Rosja, St. Petersburg: [brak wydawcy], 2005, s. 703--708
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17610] [data modyf. 26-01-2006 08:37]

67. Optimal measurement methods for distributed parameter system identification, 2005, Dariusz Uciński , Boca Raton: CRC Press, s. 371, (Systems and Control Series), ISBN: 0849323134, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25) Cytowania wg Scopus: 380 [26-09-2022]
[WZ-7076] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

68. Optimal activation strategy of discrete scanning sensors for fault detection in distributed-parameter systems, 2005, Maciej Patan , Dariusz Uciński , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, fault detection, hypothesis testing, scanning observations
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 21 [26-09-2022]
[KONF-17289] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

69. T-optimum designs for discrimination between two multiresponse dynamic models, 2005, Dariusz Uciński , Barbara Bogacka , Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Statistical Methodology), Vol. 67, no 1, 3--18, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: differential equations, mechanistic models, non-linear regression, reaction kinetics, relaxed optimization problem
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?]) Cytowania wg Scopus: 61 [26-09-2022]
[AWCZ-10036] [data modyf. 06-04-2021 13:58]

70. Time-optimal path planning of moving sensors for parameter estimation of distributed systems, 2005, Dariusz Uciński , W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05, Seville, Hiszpania, [B. m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780395689,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 55 [26-09-2022]
[KONF-17607] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

71. Sensor network design for parameter estimation of distributed systems using nonsmooth optimality criteria, 2005, Dariusz Uciński , W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05, Seville, Hiszpania, [B. m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780395689,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 7 [26-09-2022]
[KONF-17558] [data modyf. 06-04-2021 13:58]

72. Optymalne strategie obserwacji w detekcji uszkodzeń układów o parametrach rozłożonych, 2005, Maciej Patan , Dariusz Uciński , Przemysław Baranowski , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 71--73, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czujniki ruchome, detekcja uszkodzeń, testowanie hipotez, układy o czasoprzestrzennej dynamice
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10351] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

73. Planowanie strategii pomiarowych w nieliniowych zagadnieniach odwrotnych z zastosowaniem niegładkich kryteriów optymalności 2005, Dariusz Uciński, W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2005, T. 2, s. 11--16, ISBN: 8389475014
Słowa kluczowe: estymacja parametrów, planowanie trajektorii, ruchome czujniki pomiarowe, sterowanie optymalne, układy z czasoprzestrzenną dynamiką
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17456] [data modyf. 28-10-2005 14:17]

74. Optimal sensor location for parameter estimation of distributed systems in the presence of correlated measurement errors 2004, Maciej Patan, Dariusz Uciński, W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004: Proceedings of the 10th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, Vol. 1 : Control theory : Control Engineering : Modeling and Simulation, s. 51--56, ISBN: 8388764098 - + CD-ROM
Słowa kluczowe: correlated measurements, distributed-parameter systems, parameter estimation, sensor location
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16548] [data modyf. 25-09-2004 14:43]

75. Optimum experimental design for fault detection in distributed systems 2004, Maciej Patan, Dariusz Uciński, Krzysztof Patan, W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004: conference proceedings, Karlsruhe, Polska, Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2004, s. 136--141
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, fault detection, hypothesis testing
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16821] [data modyf. 13-12-2004 09:53]