Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    

Komunikacja: 
Telefon(y):     683270735 , 683282450 , 683282000
Fax(y):     683270735 , 683245597
E-mail(e):    Rektorat@uz.zgora.pl
  Rektor@uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl
  www.uz.zgora.pl/pl/wladze_pl.html

Uwagi: 
  tel./fax rektoratu : 0-683270735; tel. centrali : 0-683282000; tel. kancelarii : 0-683282450; fax. kancelarii : 0-683245597Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
Krawczuk  Ałła -
mgr Zabłocki  Jarosław gł. specjalista ds. BHP 1/2 et.Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Lucyna
Nazwisko:    Andrzejewska
E-mail:    L.Andrzejewska@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Rektora