Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Pion Prorektora ds. Studenckich

Kierownictwo Jednostki: 
PROREKTOR Ds. STUDENCKICH
dr hab. Barbara  Literska

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    102R

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283216
Fax(y):    
E-mail(e):    ProrektorDS@uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
   Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kufel
E-mail:    a.kufel@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Prorektora ds. Studenckich