Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Pion Kanclerza

Kierownictwo Jednostki: 
Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego
mgr inż. Katarzyna  Łasińska

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    210 A

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282450
Fax(y):     683282721
E-mail(e):    Kanclerz@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/index.php?dzial=AA

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr Gołaszewska  Anna kwestor I etat
lic. Wiktorowicz  Ilona starszy referent nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu