Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Centrum Komputerowe

Kierownictwo Jednostki: 
  Dyrektor Centrum Komputerowego
  dr inż. Przemysław Baranowski

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja, Centrum Komputerowe, Poligrafia / A-4 (Kampus: A)
Pomieszczenie:     113

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282525 , 683282650 , 683287307 , 683282463 , 683244012
Fax(y):     683244012
E-mail(e):    ck@uz.zgora.pl
WWW:    www.ck.uz.zgora.pl

Uwagi: 
   Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Buczyńska
E-mail:    B.Buczynska@ck.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Centrum Komputerowego