Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Sekretariat Kanclerza

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    210

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282450
Fax(y):     683282721
E-mail(e):    SekretariatKanclerza@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/struktura/kanclerz/sekretariat/

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
inż. Hilmanowicz  Aneta samodzielny referent I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu