Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Dział Socjalny

Kierownictwo Jednostki: 
  kierownik
  mgr Alicja Nolka

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    07

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282698
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW:    www.uz.zgora.pl/rektor/index.php?strona=dzial_socjalny

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr Kumka  Emil specjalista I etat
mgr Nita  Ryszard samodzielny referent I etat
mgr Nolka  Alicja kierownik I etat
Szatkowski  Jerzy starszy referent administracyjny I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu