Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Sekcja Inspektorów Nadzoru

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja / A-7 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    1

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282436
Fax(y):     683282369
E-mail(e): 
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/AA0203

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
Maciszonek  Danuta starszy inspektor nadzoru I etat
mgr inż. Pudło  Grzegorz inspektor nadzoru I etat
Szewczuk  Józef inspektor nadzoru I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu