Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Dział Finansowy

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    208, 209, 307, 308, 309

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282714 , 683282643 , 683282204 , 683282481 , 683282717
Fax(y):     683282675
E-mail(e):    Dz.Finansowy@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/index.php?dzial=CC02

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr Bukowska  Margareta samodzielna księgowa I etat
inż. Danielak  Dorota referent I etat
mgr Janusz  Julita I etat
Karpińska  Beata samodzielny referent I etat
mgr inż. Madajczyk   Julita  (dawniej: Gomółko) kierownik działu I etat
Moroch  Grażyna samodzielny referent I etat
mgr inż. Roszkiewicz  Anna samodzielny referent I etat
Stankiewicz  Elżbieta samodzielna księgowa I etat
lic. Szalińska  Magdalena samodzielny referent I etat
Szatkowska  Iwona samodzielny referent I etat
Szwed  Karolina samodzielny referent I etat
Tomasik  Jolanta z-ca kierownika I etat
mgr Ułasowicz  Marta samodzielny referent I etat
mgr Walkowiak  Małgorzata samodzielny referent I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu