Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Vicewersal" / C-11 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    28c

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283025
Fax(y):    
E-mail(e):    J.Zbieski@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl/rektor/index.php?strona=stanowisko_oc

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
inż. Zbieski  Janusz specjalista 1/2 et.Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu