Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Dział Kształcenia

Kierownictwo Jednostki: 
  Kierownik
  mgr Edyta Wysocka
 
  z-ca kierownika
  mgr Sylwia Jachacz

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    110,111, 112, 113, 114

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283276
Fax(y):     683283212
E-mail(e):    E.Wysocka@adm.uz.zgora.pl
  S.Jachacz@adm.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr Jachacz  Sylwia z-ca kierownika I etat
mgr Wysocka  Edyta kierownik I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Aldona
Nazwisko:    Szudra-Szatkowska
E-mail:    A.Szudra@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia