Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Administracja Domów Studenckich

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 8, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Ziemowit" nr 3 / C-3 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    16

Komunikacja: 
Telefon(y):     2590
Fax(y):     683282618
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
   



Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr Owoc  Jacek I etat
lic. Śliwiński  Tomasz kierownik I etat



Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu