Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    111,112

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283274 , 683283173 , 683283201 , 683283172 , 683282928
Fax(y):     683283212
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr Brzezińska  Agnieszka referent administracyjny I etat
mgr inż. Łasińska  Ewa starszy specjalista I etat
mgr Masłowska  Ewa starszy specjalista I etat
mgr Raś-Rudzińska  Violetta specjalista I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Aldona
Nazwisko:    Szudra-Szatkowska
E-mail:    A.Szudra@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia