Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Biuro Zamówień Publicznych

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    ??

Komunikacja: 
Telefon(y):     0
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Jędrzejczak  Kamila specjalista I etat
mgr inż. Kasza  Anna  (dawniej: Strzała) st. referent nie pracuje
mgr Kniaziuk  Iwona specjalista I etat
mgr Krawczyk  Maria Dyrektor Biura I etat
mgr inż. Kwiatkowska  Edyta z-ca dyrektora I etat
mgr inż. Łuszczyński  Arkadiusz specjalista I etat
mgr Rapicka  Aleksandra samodzielny referent I etat
mgr Szmajda  Monika specjalista I etat
mgr Wesołowska  Monika starszy referent I etat
mgr Włoch  Kinga główny specjalista I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Edyta
Nazwisko:    Kwiatkowska
E-mail:    e.kwiatkowska@dz.uz.zgora.pl
Uwagi: