Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości Akademickiej

Kierownictwo Jednostki: 
  Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości Akademickiej
  dr hab. inż. Sławomir Kłos

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    203

Komunikacja: 
Telefon(y):     2464
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW:    S.Klos@iim.uz.zgora.pl

Uwagi: 
   Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Kalwa
E-mail:    b.kalwa@adm.uz.zgora.pl
Uwagi: