Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Neofilologii

Kierownictwo Jednostki: 
  
 prof. dr hab. Andrzej  Ksenicz

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71a
Budynek / Symbol:    Collegium Neophilologicum / Neo (Kampus: B)
Pomieszczenie:    2

Komunikacja: 
Telefon(y):    683283150
Fax(y):   
E-mail(e):    Sekretariat@ifw.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Filologii Angielskiej:
Kierownik: dr Leszek  Szymański

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Adamczyk  Magdalena adiunkt I etat
mgr Bębenek  Weronika doktorant student studiów doktoranckich
mgr Chumas  Jonathan wykładowca I etat
mgr Chyb  Grzegorz asystent nie pracuje
dr Filipczak  Iwona adiunkt I etat
dr Gołębiowska  Urszula adiunkt I etat
dr Kałużna  Agnieszka st. wykładowca I etat
dr Karczewska  Małgorzata adiunkt I etat
dr Korzeniewska-Nowakowska  Paulina  (dawniej: Korzeniewska) st. wykładowca I etat
dr Kruk  Mariusz adiunkt I etat
dr Kubasiewicz  Mirosława st. wykładowca I etat
dr Kuczyński  Marek st. wykładowca I etat
mgr Kulesza  Sebastian asystent nie pracuje
dr Kurcz  Agata adiunkt nie pracuje
dr Kuzio  Anna adiunkt I etat
mgr MacLean-Hańćkowiak  Una st. wykładowca nie pracuje
dr Mobley  Agnieszka  (dawniej: Łobodziec) st. wykładowca I etat
dr Mobley  Larry st. wykładowca nie pracuje
dr hab. Mueller  Kurt profesor UZ nie pracuje
dr Osękowska-Sandecka  Jolanta adiunkt I etat
mgr Piechowiak  Cecylia wykładowca nie pracuje
dr Pomeroy  Jeremy asystent z doktoratem umowa zlecenie
mgr Preston  Peter st. wykładowca I etat
mgr Rutkowski  Grzegorz st. wykładowca nie pracuje
dr Rzyman  Aleksander st. wykładowca I etat
mgr Sawicka  Magdalena lektor nie pracuje
mgr Sharp  Richard wykładowca I etat
dr hab. Smoluk  Marek profesor UZ I etat
dr Szymański  Leszek st. wykładowca I etat
mgr Tucker  Charles Alan wykładowca nie pracuje
dr hab. Vanderbeke  Dirk profesor UZ nie pracuje
mgr Wieliczko  Krzysztof Maciej st. wykładowca -
mgr Wilczyński  Leszek wykładowca I etat
mgr Wilk  Ryszard st. wykładowca nie pracuje
dr hab. Zawodniak  Joanna profesor UZ I etat

Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Kapela  Adam - nie pracuje
dr Komar  Anna asystent nie pracuje
dr hab. Skorek  Julian - nie pracuje
dr Szelewski  Maciej adiunkt nie pracuje

Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej - Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego:
Kierownik: dr hab. Polina  Stasińska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Choma  Marzena doktorant student studiów doktoranckich
mgr Choma  Marzena doktorant student studiów doktoranckich
dr Fainstein-Pasternak  Jolanta  (dawniej: Fainstein) st. wykładowca I etat
mgr Januszko  Adriana doktorant student studiów doktoranckich
dr Kriukowa  Ewa adiunkt nie pracuje
dr Łazar  Agnieszka adiunkt I etat
dr hab. Łuczyk  Małgorzata profesor UZ I etat
dr hab. Stasińska  Polina profesor UZ nie pracuje
dr Stundis  Halina  (dawniej: Jóźwiak) adiunkt umowa zlecenie
prof. zw. dr hab. Tichoniuk  Bazyli prof. zwyczajny nie pracuje

Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej - Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich:
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej  Ksenicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Bielniak  Nel adiunkt I etat
dr Borkowska  Kamila st. wykładowca 1/2 et.
dr Górska  Teresa - nie pracuje
mgr Kowalczyk  Anna asystent nie pracuje
prof. dr hab. Ksenicz  Andrzej prof. zwyczajny I etat
mgr Szybaj-Tarka  Danuta doktorant student studiów doktoranckich
prof. dr hab. Ściepuro  Marian - nie pracuje
dr Urban-Podolan  Aleksandra st. wykładowca I etat
prof. dr hab. Wilczyński  Włodzimierz prof. zwyczajny nie pracuje

Sekretariat Instytutu Neofilologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Wawrzyn-Stachowicz  Urszula specjalista I etat

Zakład Filologii Romańskiej:
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław  Malinowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Dubin  Sandy nie pracuje
mgr Jaros  Joanna st. wykładowca I etat
dr Jastrzębska  Elżbieta adiunkt I etat
dr Kaczmarek  Andrzej adiunkt nie pracuje
mgr Kędziora  Witold st. wykładowca I etat
dr Kowalski  Witold adiunkt I etat
dr Kozar  Liliana adiunkt I etat
prof. dr hab. Malinowski  Wiesław profesor UZ II etat
mgr Moine  Arnaud wykładowca nie pracuje
mgr Simon  Christophe wykładowca nie pracuje
mgr Sorbet  Richard wykładowca nie pracuje
mgr Taraszczuk  Mieczysława st. wykładowca nie pracuje
dr Tichoniuk-Wawrowicz  Ewa adiunkt I etat
mgr Vavon  Laurent wykładowca I etat
mgr Wlaźnik  Lidia asystent nie pracuje
dr Ziobrowska  Joanna adiunkt nie pracuje

Zakład Filologii Romańskiej -- Pracownia Glottodydaktyki Romańskiej:
Kierownik:  


Zakład Językoznawstwa:
Kierownik:  


Zakład Kultury i Literatury Angielskiego Obszaru Językowego:
Kierownik:  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Wawrzyn-Stachowicz
E-mail:    Sekretariat@ifw.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej