Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. Stefan  Dudra
 
 Z-ca Dyrektora Instytutu
 dr Piotr Pochyły

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    310

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284773 , 691221134
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Dudra@wh.uz.zgora.pl
  p.pochyly@ip.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej:
Kierownik: dr hab. Olgierd   Kiec

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Jaskułowski  Tytus prof. Uczelni I etat
dr hab. Kiec  Olgierd profesor UZ I etat
dr hab. Macała  Jarosław profesor UZ I etat
dr Ratke-Majewska  Anna adiunkt I etat

Katedra Stosunków Międzynarodowych:
Kierownik: dr hab. Ryszard  Michalak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Dudra  Stefan profesor UZ I etat
dr Husar-Poliszuk  Wioletta adiunkt I etat
mgr Jurczenia  Michał doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Kruk  Aleksandra profesor UZ I etat
dr hab. Michalak  Ryszard profesor UZ I etat
mgr Pisarski  Marcin doktorant student studiów doktoranckich
dr Pochyły  Piotr adiunkt I etat
mgr Wanatko  Grzegorz doktorant student studiów doktoranckich

Katedra Systemów Politycznych I Administracji:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Młodzik  Lilla adiunkt I etat
dr Springer  Beata adiunkt I etat

Katedra Teorii Polityki i Administracji:
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław  Hładkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Banaszak  Tomasz adiunkt I etat
prof. dr hab. Hładkiewicz  Wiesław prof. zwyczajny I etat
dr Ilciów  Adam adiunkt I etat
dr hab. Młyńczyk  Łukasz profesor UZ I etat

Pracownia Badań nad Mniejszościami narodowymi i Etnicznymi:
Kierownik: dr hab. Stefan  Dudra


Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa:
Kierownik:  


Pracownia Studiów Niemcoznawczych:
Kierownik: dr hab. Aleksandra   Kruk


Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Politologii:
Kierownik:  


Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:
Kierownik: Bogusława  Krawczyk


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Asienkiewicz  Dariusz doktorant skreślony z listy
mgr Bielska  Anna doktorant skreślony z listy
mgr Buda  Agata doktorant skreślony z listy
mgr Cudna  Danuta doktorant skreślony z listy
mgr Cygar  Michał doktorant nie pracuje
mgr Filipowski  Piotr asystent nie pracuje
mgr Gorzków  Dorota doktorant skreślony z listy
dr Górnicka  Weronika adiunkt nie pracuje
mgr Grablewska  Agnieszka doktorant nie pracuje
mgr Hozakowska  Marta doktorant skreślony z listy
dr Jakubowski  Edward adiunkt nie pracuje
dr Jarosz  Adam Józef adiunkt nie pracuje
mgr Kaczmarek  Katarzyna doktorant nie pracuje
mgr Katulska  Marta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kiedio  Katarzyna doktorant skreślony z listy
mgr Kmieć  Tomasz doktorant skreślony z listy
dr Korcz  Iwona st. wykładowca nie pracuje
mgr Kozłowska  Natalia doktorant skreślony z listy
Krawczyk  Bogusława specjalista I etat
mgr Krawczyk  Danuta doktorant nie pracuje
dr hab. Kwiatkiewicz  Piotr profesor UZ nie pracuje
dr Łoś-Tomiak  Anna  (dawniej: Tomiak) adiunkt nie pracuje
dr Łukomski  Piotr adiunkt nie pracuje
prof. dr hab. Małkiewicz  Andrzej prof. zwyczajny nie pracuje
dr Markiewicz-Stanny  Joanna  (dawniej: Markiewicz) adiunkt nie pracuje
mgr Masłowska  Martyna  (dawniej: Wawrzyniak) doktorant student studiów doktoranckich
dr Miszewski  Dariusz adiunkt nie pracuje
mgr Mrożek  Paweł doktorant skreślony z listy
dr hab. Nitschke-Szram  Bernadetta  (dawniej: Nitschke) profesor UZ nie pracuje
dr Nowak-Małolepsza  Fatima  (dawniej: Nowak) adiunkt nie pracuje
dr Opalińska  Agnieszka adiunkt nie pracuje
mgr Piątkowska  Marzena doktorant skreślony z listy
dr hab. Plecka  Danuta profesor UZ nie pracuje
dr Podedworna  Daria  (dawniej: Arkuszewska) adiunkt nie pracuje
mgr Pokidan  Kamila doktorant skreślony z listy
dr Potocki  Robert adiunkt nie pracuje
mgr Przybyszewska  Anna doktorant skreślony z listy
dr Rauba  Ryszard adiunkt nie pracuje
dr hab. Sługocki  Waldemar adiunkt z hab. nie pracuje
mgr Sokołowska  Magdalena doktorant urlop
mgr Stachowiak  Joanna doktorant skreślony z listy
mgr Stolarek  Arkadiusz doktorant skreślony z listy
mgr Szymański  Adrian doktorant nie pracuje
mgr Szymański  Grzegorz doktorant skreślony z listy
mgr Śnieg  Paweł doktorant skreślony z listy
mgr Wojcieszak  Natalia doktorant nie pracuje
dr hab. Zaradny  Ryszard profesor UZ nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Bogusława
Nazwisko:    Krawczyk
E-mail:    Sekretariat@ip.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Politologii