Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. Stefan  Dudra
 
 Z-ca Dyrektora Instytutu
 dr Piotr Pochyły

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    310

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284773 , 691221134
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Dudra@wh.uz.zgora.pl
  p.pochyly@ip.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej:
Kierownik: dr hab. Olgierd   Kiec

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Jaskułowski  Tytus prof. Uczelni I etat
dr hab. Kiec  Olgierd profesor UZ I etat
dr hab. Macała  Jarosław profesor UZ I etat
dr Podedworna  Daria  (dawniej: Arkuszewska) adiunkt umowa zlecenie
dr Ratke-Majewska  Anna adiunkt I etat

Katedra Stosunków Międzynarodowych:
Kierownik: dr hab. Ryszard  Michalak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Dudra  Stefan profesor UZ I etat
dr Husar-Poliszuk  Wioletta adiunkt I etat
mgr Jurczenia  Michał doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Kruk  Aleksandra profesor UZ I etat
dr hab. Michalak  Ryszard profesor UZ I etat
mgr Pisarski  Marcin doktorant student studiów doktoranckich
dr Pochyły  Piotr adiunkt I etat
mgr Wanatko  Grzegorz doktorant student studiów doktoranckich

Katedra Systemów Politycznych I Administracji:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Jarosz  Adam Józef adiunkt I etat
dr Młodzik  Lilla adiunkt I etat
dr Springer  Beata adiunkt I etat
dr hab. Zaradny  Ryszard profesor UZ umowa zlecenie

Katedra Teorii Polityki i Administracji:
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław  Hładkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Banaszak  Tomasz adiunkt I etat
dr Górnicka  Weronika adiunkt umowa zlecenie
prof. dr hab. Hładkiewicz  Wiesław prof. zwyczajny I etat
dr Ilciów  Adam adiunkt I etat
dr hab. Młyńczyk  Łukasz profesor UZ I etat

Pracownia Badań nad Mniejszościami narodowymi i Etnicznymi:
Kierownik: dr hab. Stefan  Dudra


Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa:
Kierownik:  


Pracownia Studiów Niemcoznawczych:
Kierownik: dr hab. Aleksandra   Kruk


Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Politologii:
Kierownik:  


Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:
Kierownik: Bogusława  Krawczyk


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Asienkiewicz  Dariusz doktorant skreślony z listy
mgr Bielska  Anna doktorant skreślony z listy
mgr Buda  Agata doktorant skreślony z listy
mgr Cudna  Danuta doktorant skreślony z listy
mgr Cygar  Michał doktorant nie pracuje
mgr Filipowski  Piotr asystent nie pracuje
mgr Gorzków  Dorota doktorant skreślony z listy
mgr Grablewska  Agnieszka doktorant nie pracuje
mgr Hozakowska  Marta doktorant skreślony z listy
dr Jakubowski  Edward adiunkt nie pracuje
mgr Kaczmarek  Katarzyna doktorant nie pracuje
mgr Katulska  Marta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kiedio  Katarzyna doktorant skreślony z listy
mgr Kmieć  Tomasz doktorant skreślony z listy
dr Korcz  Iwona st. wykładowca nie pracuje
mgr Kozłowska  Natalia doktorant skreślony z listy
Krawczyk  Bogusława specjalista I etat
mgr Krawczyk  Danuta doktorant nie pracuje
dr hab. Kwiatkiewicz  Piotr profesor UZ nie pracuje
dr Łoś-Tomiak  Anna  (dawniej: Tomiak) adiunkt nie pracuje
dr Łukomski  Piotr adiunkt nie pracuje
prof. dr hab. Małkiewicz  Andrzej prof. zwyczajny nie pracuje
dr Markiewicz-Stanny  Joanna  (dawniej: Markiewicz) adiunkt nie pracuje
mgr Masłowska  Martyna  (dawniej: Wawrzyniak) doktorant student studiów doktoranckich
dr Miszewski  Dariusz adiunkt nie pracuje
mgr Mrożek  Paweł doktorant skreślony z listy
dr hab. Nitschke-Szram  Bernadetta  (dawniej: Nitschke) profesor UZ nie pracuje
dr Nowak-Małolepsza  Fatima  (dawniej: Nowak) adiunkt nie pracuje
dr Opalińska  Agnieszka adiunkt nie pracuje
mgr Piątkowska  Marzena doktorant skreślony z listy
dr hab. Plecka  Danuta profesor UZ nie pracuje
mgr Pokidan  Kamila doktorant skreślony z listy
dr Potocki  Robert adiunkt nie pracuje
mgr Przybyszewska  Anna doktorant skreślony z listy
dr Rauba  Ryszard adiunkt nie pracuje
dr hab. Sługocki  Waldemar adiunkt z hab. nie pracuje
mgr Sokołowska  Magdalena doktorant urlop
mgr Stachowiak  Joanna doktorant skreślony z listy
mgr Stolarek  Arkadiusz doktorant skreślony z listy
mgr Szymański  Adrian doktorant nie pracuje
mgr Szymański  Grzegorz doktorant skreślony z listy
mgr Śnieg  Paweł doktorant skreślony z listy
mgr Wojcieszak  Natalia doktorant nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Bogusława
Nazwisko:    Krawczyk
E-mail:    Sekretariat@ip.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Politologii