Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Nauk o Zdrowiu

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 dr hab. Mariusz  Naczk
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 dr Jolanta Chmielowiec

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    105

Komunikacja: 
Telefon(y):    797977240
Fax(y):   
E-mail(e):    sekretariatinz@cm.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Anatomii i Histologii:
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka  Ziółkowska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n biol. Kilanowska  Agnieszka adiunkt I etat
dr n med. Kromer  Piotr adiunkt II etat
dr n med. Łupicka  Joanna adiunkt I etat
dr hab. n. med. Malińska  Agnieszka prof. nadzwyczajny II etat
dr hab. n. med. Olewicz-Gawlik  Anna adiunkt z hab. I etat
dr n med. Pieścikowska  Izabela adiunkt 1/2 et.
dr n przyr. Porowski  Leszek adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Spaczyński  Marek profesor I etat
dr n med. Sujka-Kordowska  Patrycja adiunkt II etat
dr n med. Tyczewska  Marianna adiunkt II etat
dr n med. Wysocka  Teresa adiunkt II etat
prof. dr hab. nauk med. Zabel  Maciej profesor I etat
inż. Zawadzka  Kinga Olimpia starszy specjalista I etat
dr hab. n. med. Ziółkowska  Agnieszka profesor UZ I etat

Katedra Farmakologii i Toksykologii:
Kierownik: dr n med. Sylwia  Michalak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n o zdr. Bejga  Przemysław adiunkt 3/4 et., II etat
dr n farm. Kieres  Karolina adiunkt I etat
dr n med. Michalak  Sylwia adiunkt I etat
prof. dr hab. n. farm. Nowakowska  Elżbieta profesor 1/2 et.

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej:
Kierownik: dr hab. Agnieszka  Zembroń-Łacny

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Czuba  Miłosz profesor UZ II etat
dr hab. Gibas-Dorna  Magdalena profesor UZ I etat
mgr Grzesiak  Joanna asystent I etat
dr n med. Gutowicz  Marzena adiunkt I etat
mgr Hertmanowska  Natalia adiunkt I etat
lek. med. Hiczkiewicz  Dariusz asystent I etat
mgr inż. Kaczmarek  Aleksandra referent techniczny I etat
lek. med. Kamiński  Krzysztof asystent I etat
dr Morawin  Barbara adiunkt I etat
dr hab. Naczk  Mariusz profesor UZ I etat
mgr Tylutka  Anna asystent I etat
dr Wawrzyniak-Gramacka  Edyta adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Witowski  Janusz prof. zwyczajny II etat
dr hab. Zembroń-Łacny  Agnieszka profesor UZ I etat

Katedra Higieny i Epidemiologii:
Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Jerzy T.  Marcinkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Chmielowiec  Jolanta adiunkt I etat
dr Chmielowiec  Krzysztof adiunkt I etat
dr n med. Klimberg  Aneta adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Marcinkowski  Jerzy T. profesor I etat

Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii:
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew  Izdebski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Białorudzki  Maciej pracownik naukowo-techniczny I etat
dr Dec-Pietrowska  Joanna adiunkt I etat
dr hab. n. med. Haczyński  Józef profesor UZ 1/2 et.
prof. dr hab. Izdebski  Zbigniew profesor II etat
dr hab. n. o zdr. Mazur  Joanna profesor UZ I etat
dr Nowak  Arkadiusz adiunkt I etat
lek. med. Sochaj  Marta wykładowca I etat
dr Szczepek  Agnieszka adiunkt 1/2 et.

Katedra Immunologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Giezowska  Hanna adiunkt I etat
dr hab. n. med. Matejuk  Agata profesor UZ I etat

Katedra Medycyny Translacyjnej:
Kierownik:  


Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej:
Kierownik: dr hab. Katarzyna  Baldy-Chudzik

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Baldy-Chudzik  Katarzyna profesor UZ I etat
dr Bok  Ewa adiunkt I etat
dr Mazurek-Popczyk  Justyna adiunkt I etat
mgr Pisarska  Justyna wykładowca I etat
mgr Tomala  Wanda pracownik techniczny I etat
mgr Wyrwał  Agnieszka pracownik techniczny I etat

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy:
Kierownik: dr hab. Ewa  Skorek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Hryniewicz  Grzegorz asystent I etat
dr Kochan  Katarzyna adiunkt I etat
dr hab. Skorek  Ewa profesor UZ I etat

Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego:
Kierownik: mgr Iwona  Bonikowska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Bonikowska  Iwona dydaktyk I etat
mgr Gwara  Anna instruktor I etat
dr n med. Łasińska  Izabela adiunkt 1/4 et.
mgr Wudarczyk  Beata  (dawniej: Kowalczyk) asystent I etat

Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa:
Kierownik: dr n med. Joanna  Hoffmann-Aulich

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Bartkowiak  Beata instruktor I etat
dr n med. Hoffmann-Aulich  Joanna adiunkt I etat
mgr Lato-Pawłowska  Monika wykładowca I etat
mgr Milewska-Wilk  Grażyna asystent I etat
mgr Sot  Karolina instruktor I etat
dr n med. Stryjski  Ryszard adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Szyszka  Kazimierz prof. zwyczajny I etat
mgr Wtorkowska  Katarzyna instruktor I etat

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Belica  Barbara samodzielny referent I etat

Zakład Medycyny Ratunkowej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Brzozowska-Mańkowska  Sybilla adiunkt I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n o zdr. Manulik  Stanisław adiunkt I etat
mgr Sulikowska  Karolina referent administracyjny nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: